Ăn Chay

Mấy khi con được ăn chay
Nhưng nhìn trên mạng đã hay lắm rồi

Nên chỉ luôn có nụ cười
Để mà hiến tặng cho người chung quanh
Hết lòng với một chữ tâm
Vui câu tùy hỷ âm vang đó mà

Lạy xin Đức Phật Thích Ca
Giúp con nhiều dịp để mà ăn chay
Rồi xa nghiệp sát từ nay
Bước theo chân Phật từng ngày tu thân

Giữ gìn tâm ý bình an
Vui cùng anh chị bước chân vẹn tròn
Ăn chay nơi miệng và lòng
Cũng như tu mót tu bòn tháng năm

Thời gian qua rất đổi nhanh
Nhân duyên sẽ đến con ăn chay hoài

Mình Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.