Hôm Qua

Hôm qua nắng ấm trồng cây
Quán sâu trong đó thật hay vô vàn

Rễ là Cha Mẹ ngàn năm
Đất kia Thầy Tổ tròn ân chỉ bày
Tưới thêm chút nước cho cây
Chúng sanh tươi mát thật hay vô cùng
Một bầu không khí cây dùng
Chính là tổ quốc oai hùng cõi Nam

Nhánh cây là những họ hàng
Cùng chung gốc rễ vô vàn mến yêu
Nên chỉ thương quý thật nhiều
Chúng nhau thực hiện mọi điều thiện lương

Chị anh là lá thân thương
Cùng nhau chia sẻ nhún nhường giúp nhau
Lục hòa mãi nhắc từng câu
Và năm giới cầm thực sâu mỗi ngày

Chúng ta quyến thuộc từ bi
Bà con Phật Pháp ngày khi đến chùa
Hàn huyên bao chuyện cho vừa
Những khi bước đến cười đùa Hoa Nghiêm

Đúng là kinh dạy nhân duyên
Mỗi khi nắng ấm bình yên cây trồng

Mình Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.