Rau Xanh

Rau xanh từ đất mà ra
Tạ ơn đất nhé thật là dễ thương
Nhất đôi tay khéo gieo trồng
Bón phân tưới nước cho vườn đẹp lên

Rau xanh đó thật nhờ duyên
Hai vầng nhật nguyệt có quên bao giờ
Xong mang buổi chợ tinh mơ
Shopping mua sắm nấu cho thật nhiều

Rau xanh giúp những người tu
Từ tâm bất sát hiền nhu lời Thầy
Cho nên xin học hôm nay
Có thêm chút phước trên tay đó mà

Rau xanh bồ tát thật thà
Tùy duyên bất biến quả là quá hay
Giúp người tu tập mê say
Nghìn sau không chút đổi thay hạnh lành

Ta là Phật Tử học nhanh
Vô tình bài pháp bình an với người

Mình Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.