Kính Mừng Lễ Kỷ Niệm Ngày Đức Phật Thành Đạo 2565


Mùng 8 tháng 12 âm lịch
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính đảnh lễ Bậc Toàn Giác, Bậc Chánh Đẳng Chánh Giác (Sammasambudho)

Kính ngưỡng Đức Thế Tôn, từ ngày học Đạo đến nay đã được nhiều năm nhưng chưa bao giờ con cảm nhận được sự thành đạo của Ngài là một khai sáng tuyệt vời, một ân đức cao thượng nhất mà Ngài đã mang đến cho nhân loại loài người như năm này….

Kính bạch Đức Thế Tôn có lẽ con đã đủ nhân duyên sau khi đã nghe hàng ngàn pháp thoại, tham dự các buổi pháp đàm, miệt mài ghi chép lại các lời dạy của Đức Thế Tôn qua các bài chú giải và tùy hỷ với những trải nghiệm của các bạn đạo qua mục hỏi đáp Phật Pháp, thế nên nhiều sự việc xảy ra trong ngày ….từ một lời than trách, một tin nhắn có tính cách phô trương, một cơn đau nhức trong thân thể, đâu đâu cũng gợi đến cho con… chỉ cần niệm ân đức Phật và nhớ nghĩ về những điều mà Đức Thế Tôn đã Giác Ngộ trong ngày Thành Đạo về Sự Vô Thường, Khổ, Vô Ngã để không rơi vào một chuỗi Sinh, Hoại, Tác, Thành… đều tan biến… mọi việc được hóa giải

Kính bach Đức Thế Tôn,

Ngài đã tự minh tìm ra SỰ THẬT sau 49 ngày thiền định, nhiếp phục ma vương và tự mình chứng ngộ Chân lý tối thượng đã chứng lậu tận thông (mọi phiền não vô minh, mọi tham ái, mọi ác pháp không còn dư sót, tận diệt hoàn toàn) và thành Phât với danh hiệu Thích Ca Mâu Ni.

Và con đã được dạy rằng Vị Giải Thoát chỉ có được khi ta Giác Ngộ ra SỰ THẬT mà Sự Thật ấy lại nằm trong Tứ Thánh Đế, ….hơn thế nữa có hai loại giác ngộ :

1-Giác ngộ ban đầu gọi là Ngộ Tánh ( lúc nào cũng có thể được ).

2-Giác ngộ sau cùng để hóa giải tất cả tạp nhiễm thì phải trải qua thời gian dài lâu
Sự Giác Ngộ của Phật đã hoàn toàn viên mãn sau 6 năm khổ hạnh và cuối cùng Ngài đã tìm ra con đường Trung Đạo và câu mở đầu của Kinh Chuyển Pháp Luân rằng…. có 2 tuyệt lộ mà người đi tìm chân lý không nên đi theo, đó là :
a-Không buông lung theo dục lạc thấp hèn, bất thiện, không phù hợp với mục đích là tìm cầu được tự tại an vui.
– Con đường ép xác tự khổ hạnh là không sáng suốt, không phù hợp với mục
đích là tìm cầu được tự tại an vui.

Và Ngài đã tuyên “ Ta chỉ là một Bậc Đạo Sư” và con còn nhớ trong kinh Bát Nhã Ngài đã kể lại  “Ta khi mới thành Đạo,quan sát gì là đáng kính , đáng khen, không gì bằng Pháp Bảo . Vì Pháp Bảo là năng nhân của sự thành lập tất cả Phàm, Thánh vậy” , hoặc trong kinh Tăng Nhất A hàm “ Ta từ cây Thọ vương đứng đậy đi đến vườn Lộc Uyển trong thành Ba La Nại vì các ông A Nhã Kiều Trần Như, Câu Lâu năm người tất cả chuyển bánh xe Tứ Đế để chỉ ra các pháp xưa nay vắng lặng thay đổi chẳng dừng sinh, diệt từng mỗi niệm”.

Kính ngưỡng Đấng Thế Tôn, để có thể đền đáp chút ân đức Ngài,mỗi năm khi đến ngày lễ kỷ niệm Thành Đạo con đã tìm đọc lại đọc nhiều bài cảm niệm về Ngày Thành Đạo của Đức Thế Tôn hầu luôn nhớ nghĩ không quên khoảnh khắc tối quan trọng ấy…. Ngài từ một người bình thường trở thành một vị Phật đầu tiên trong toàn cõi thế giới chúng sinh, độc nhất vô nhị suốt 25 thế kỷ qua.

Trong số những bài cảm niệm ấy nhận thấy bài viết CẢM NIỆM NGÀY PHẬT THÀNH ĐẠO của TT Thích Nguyên Tạng tuy được viết vào mùa Thành đạo 2000, cách nay hơn 20 năm thế nhưng TT đã trình bày được hết cốt lõi về giáo lý của Ngài và những lời tán thán về ánh sáng giác ngộ của Ngài, tán dương ấnh sáng tối thượng đã chiếu khắp mọi nơi và hiện tại đang trở thành một tôn giáo lớn trên thế giới.

Con đã tâm đắc những đoạn sau đây ” Quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác của Đức Phật, cuộc đời của Đức Phật là một minh chứng hùng hồn, một cảm hứng tuyệt vời cho tất cả chúng ta. Ngài là một nhà triết học, một nhà tư tưởng vĩ đại nhất của nhân loại. Qua kho tàng kinh điển của PG, ta thấy rằng Đức Phật không chỉ đơn giản là một lãnh tụ tôn giáo kiệt xuất mà còn là một nhà xã hội học, một khoa học gia, một nhà giáo dục mà còn là một bậc đại y vương thiên tài trong trường đời, có khả năng chữa khỏi tất cả các loại bịnh trên thế gian này”.

Hiện nay bài viết này vẫn thấy xuất hiện trên các trang mạng Phật giáo rất hữu ích cho việc sưu tầm.

Nhân ngày Thành Đạo của Đức Phật trên xứ Úc, cũng có chim hót véo von, cũng có cây lá reo vui theo gió, những hoa hồng, cúc, huệ rực rỡ như đón chào ngày kỷ niệm đáng ghi nhớ sâu sắc này chúng con tin tưởng rằng Chư Thiên thường vân tập đến những nơi mà mỗi thời công phu khuya, tối… đã quy y Phật, quy y Pháp ( những lời dạy của Ngài)và quy y Tăng (những vị đã trong sạch, thanh tịnh và tỉnh thức ).

Con cũng nguyện cầu cho chúng đệ tử Phật khắp nơi trên thế giới có đủ sức khỏe và tín tâm kiên cố nghị lực vững vàng để vượt qua cơn đại dịch kinh hoàng và luôn sẵn sàng theo đuổi con đường mà Đức Phật đã đi qua và giác ngộ giải thoát an vui.

Kính bạch Đức Thế Tôn con nhớ mãi lời Ngài thường nhắc nhở “ Mọi vật trên cõi đời này không có gì quý giá. Thân thể này rồi cũng tan rã, chỉ có Chân Lý là quý báu và bất diệt” . Hãy tinh tấn lên để được Giải thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi…cũng như trong bài kinh “ Tất cả Bốc Cháy “.

( Bởi vì Vô Minh nên người ta không thể NHƯ THẬT thấy được khổ và con đường diệt Khổ ) — Bởi vì Vô minh nên ngọn lửa Ái Dục đang luôn cháy mãi đeo dính thiêu đốt con người trong vòng khổ đau của hận thù, của ảo giác, …. những thứ ấy bốc cháy từ sinh,,. tử,,. bịnh,,. chết, buồn phiền, biệt ly, tuyệt vọng.

Hoặc Ngài đã tha thiết chỉ ra con đường trong Kinh Tứ Niệm Xứ <i>“ Bốn Niệm Xứ Thân, Tho, Tâm, Pháp là con đường độc nhất, thẳng tắp nhất, đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, đoạn trừ khổ đau, thành tựu chánh trí và thực chứng Niết Bàn “.

Kính ngưỡng Đức Thế Tôn trong Mùa kỷ niệm Thành Đạo con kính dâng đến Ngài, những gì con đã trải nghiệm trên bước đường tu tập để cúng dường đến Ân Đức Ngài.

Kính ngưỡng Đức Thế Tôn, Bậc Chánh Đẳng Giác !
Canh năm đêm thành Đạo… Tuệ Giác cuối cùng (1)
Nhiếp phục Ma Vương … chấm dứt 4 pháp trầm luân (2)
Tiến trình khai mở hoàn thiện Tuệ Giải Thoát

Mang hạnh phúc đạo lộ giúp con người bước đi an lạc
Với khả năng tỉnh thức theo dõi suy nghĩ, tình cảm mình
Giúp tinh thần ổn định có sự an bình
Không còn hoang mang sợ hãi…đối diện cuộc sống

Thấy Phật Tánh ( Ông Phật trong ta }..
…. căn bản uyên nguyên chính thống
Can đảm chân thật soi rọi lại mình
Rõ biết vô thường trong mỗi sát na … niệm diệt, sinh
Nhớ nghĩ Chánh Pháp khiến dục tâm không phát khởi

Kỷ niệm Mùa Thành Đạo… nguyện tin tưởng tuyệt đối
Sự kỳ diệu khi hiểu Minh Hạnh Túc hồng danh
Phẩm chất Giới Đức, Tâm Đức, Tri kiến Đức viên thành
Đắc Pháp, Đắc Quả, Thành Đạo… Bốn Sự Thật ( Tứ Đế)

Kính trau dồi mãi trong tam học GIỚI, ĐỊNH, TUỆ.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Huệ Hương – Mùa Thành Đạo 2565 – Melbourne, 6/1/2022

______________________________________________

(1) Lậu Tận Minh
(2) Bốn pháp trầm luân :Dục, Hữu, Tà kiến, Vô Minh

This entry was posted in Tùy Bút. Bookmark the permalink.