Thông Báo Lễ Đón Giao Thừa Chùa Quang Minh Mừng Xuân Nhâm Dần

Chiều 30 Tết Nhâm Dần ( thứ hai 31/01/2022 )


Click on the image to view the full-size

This entry was posted in Thông Báo, Tin Tức. Bookmark the permalink.