Cảm Ơn

Từ trong sâu thẳm lòng con
Mỗi ngày thức dậy cảm ơn mở lời

Ngẫm xem gần trọn cuộc đời
Miếng cơm manh áo là người tặng trao
Dạ thưa thăm hỏi câu chào
Thầy Cô chỉ dạy năm nào bé thơ

Đêm về tròn một giấc mơ
Có nơi trú ngụ còn tơ tưởng gì
Cảm ơn chăn nệm của người
Bao công tạo dựng nụ cười ấm êm

Ở đây thật quá bình yên
Vui chân nhẹ bước là lên đến chùa
Mở xem kinh sách ngàn xưa
Ý sâu vô hạn gắng ưa thực hành

Bao nhiêu lỗi cũ ăn năn
Cúi đầu sám hối gắng thành thiện nhân
Cầu xin Đức Phật ai lân
Giúp con thoát khỏi trái ngang thế trần

Chân con bé nhỏ bước dần
Trên con đường đạo ân cần Thầy khuyên
Giúp con thấu rõ nhân duyên
Để rồi một dạ tâm chuyên tu hoài

Cảm ơn đêm ngắn ngày dài
Tứ ân nặng trĩu đôi vai khó đền
Cảm ơn tất cả không quên
Vô tình và hữu tạo nên thân này

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.