Một Kiếp Này Thôi

Thiên thu dài tận đến đâu
Hay thiên thu chỉ thoáng sầu mắt em.
Tạ ơn người đứng bên rèm
Cho tôi vào mộng để xem tim mình.

Vô biên, vô sắc, vô hình
Ngày đêm nhung nhớ chữ tình đắm say.
Đảo điên tâm thức cuồng quay
Một trời biển động đọa đày thân tôi.

Cũng đành trọn kiếp này thôi
Kiếp sau làm áng mây trôi, nhẹ lòng.
Vui sướng thay giấc phiêu bồng
Muôn đời chẳng vướng sợi hồng dây tơ.
Bã công danh mất lặng lờ
An nhiên tỉnh thức bên bờ giác tâm.
A Di Đà Phật âm thầm …

Bá Duy

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.