Niệm Phật

Trương Thiện Hòa một đời phạm giới
Giết trâu bò làm kế sinh nhai
Di Đà nào có bỏ ai
Thiện Hòa niệm Phật về ngay Niết Bàn

Phật Di Đà bốn mươi tám nguyện
Thương nhân trần đã khuyến khích tu
Chỉ cần siêng niệm mười câu
Di Đà từ phụ quên đâu bao giờ

Đón đưa về chốn… nơi Cực Lạc
Hàng cây reo… tiếng pháp bình yên
Có loài chim hót nên duyên
Có ao thất bảo hoa sen đủ màu

Dẫu một đời ta nhiều lầm lỗi
Biết ăn năn sám hối Di Đà
Dang tay Ngài đón về nhà
Tây Phương sẽ đến để mà tiến tu

Đức Di Đà… Thích Ca giới thiệu
Ta biết rồi hãy liệu siêng tu
Chỉ cần niệm Phật dài lâu
Những khi rảnh rỗi có đâu khó gì

Tích vãng sanh ngày xưa truyền lại
Dễ thực hành đừng ngại chị anh
Từng câu niệm Phật để dành
Tây Phương chắc chắn vãng sanh một đời

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.