Đủ Duyên

Đủ duyên hoa nở trong vườn
Đủ duyên lành thiện ta thường hỷ an
Đủ duyên có đóa phong lan
Đủ duyên trời đất thênh thang cầu vồng
Đủ duyên có ánh trăng tròn
Đủ duyên sông chảy biển Đông tìm về
Đủ duyên xứ Úc mùa hè
Đủ duyên hoa trái hẹn thề quá sai

Đủ duyên không dối gian ai
Đủ duyên hội ngộ ở ngay sân chùa
Đủ duyên tay búp chào thưa
Đủ duyên theo dấu sớm trưa tu hành
Đủ duyên ai cũng phước lành
Đủ duyên hồi hướng đến ngàn chúng sanh
Đủ duyên đi bộ loanh quanh
Đủ duyên trong góc vườn xanh cây trồng
Đủ duyên biếu tặng ít đồng
Đủ duyên thành trái vừa lòng kiếp sau
Đủ duyên ngày tháng qua mau
Đủ duyên tu tập cùng nhau chợt cười
Đủ duyên hãy nhắc chớ lười
Đủ duyên vui sống một đời thiện lương
Đủ duyên xin đủ duyên tròn
Đủ duyên đã gặp tu bòn phước thêm
Đủ duyên lời nói nhẹ êm
Đủ duyên nên gặp không quên cúi chào
Đủ duyên chữ hiện là thơ
Đủ duyên sẽ ẩn mất vào PC

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.