Lợi Danh

Chữ lợi danh trên đời khó nói
Kẻ mê danh coi lợi nhỏ thôi
Miễn rằng có tiếng với đời
Lòng vui hỉ hả nụ cười biết ngay

Người tham lợi thì rằng cũng khác
Dốc một lòng kiếm chác thêm lên
Dẫu rằng nghiệp ác gây nên
Lợi che khuất lối tạo thêm hung tàn

Vào cửa Phật tập tu lìa bỏ
Chữ lợi danh tỏ ngộ hôm nay
Chính là những thứ quấy rầy
Ngăn đường tu tập từ ngày xa xưa

Chẳng lợi danh lòng thường an lạc
Rất thảnh thơi niệm Phật Di Đà
Tây Phương Cực Lạc không xa
Dẫu rằng chưa đến trong ta thái hòa

Cảm ân Thầy Tổ bao công khó
Đã truyền giao con cố gắng tu
Dẫu rằng chẳng được bao nhiêu
Nhưng lòng đã quyết không xiêu từ rầy

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.