Thư Mời Hội Đồng Phật Giáo Victoria


Hội Đồng Phật Gíáo Victoria trân trọng kính cung thỉnh Chư vị Tăng Ni và kính mời quý đồng hương Phật tử đến dự buổi nói chuyện của các chuyên gia về bạo hành gia đình để biết tường tận những dịch vụ thíết yếu cần để giúp đở cả nạn nhân và phạm nhân. Với sự chủ trì của Bộ trưởng bộ Gia đình, Gia cư và Công bằng .

Ngày : Thứ Bảy 07 Tháng Năm 2022
Tại: Chùa Quang Minh số 18 Burke Street, Braybrook VIC 3019
Từ:5:00 pm giờ chiều đến 6:30 tối

Chúng tôi có cung cấp trà nước và phần ăn tối nhẹ.


Sự kiện này được Hội Đồng Phật Giáo Victoria tổ chức, đâylà một phần trong kế hoạch mang tên ‘Cộng đồng tôn giáo hỗ trợ ngăn ngừa bạo hành gia đình’. Kế hoạch này do Bộ Gia Đình, Công Bằng và Gia Cư của Chính phủ Tiểu Bang Victoria tài trợ (DFFH).

Người tham dự có cơ hội được hiểu thấu đáo mọi hỗ trợ mà nạn nhân bạo hành gia đình cần có và mọi cơ chế tại chổ nhằm ngăn ngừa bạo hành gia đình xảy ra trong Tiểu Bang.

Thành phần khách mời gồm các chuyên gia về Y Tế, chuyêngia làm việc cho các cơ quan về bạo hành gia đình, Bộ phậnCảnh Sát Victoria, dịch vụ trợ giúp pháp lý, đội ngũ bác sĩ tâm thần.

Thành viên cộng đồng có cơ hội tự cá nhân mình đặt hỏi trực tiếp cho các chuyên gia trên.

Nếu quý vị muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng điện thư quaemail projectofficer@bcv.org.au

Xin vui lòng phúc đáp cho cô Ái Kiển tại số 0416 301 661.

Chúng tôi mong mõi sự hiện diện đông đủ của toàn thể quý vị .

Tiến Sĩ Virandi Wettewa
Nhân viên Kế Hoạch – Bạo Hành Gia Đình
Hội Đồng Phật giáo Victoria

Kính mời Tăng Ni và đồng hương Phật tử đến tham dự đông đủ để góp phần xây dựng một cộng đồng Việt Nam tại Úc đầy an lạc

Down load thư mời pdf file

Down load BUỔI GẶP GỠ VÀ CHÀO MỪNG CÁC CHUYÊN GIA ĐẾN NÓI CHUYỆN VỀ NHỮNG DỊCH VỤ GIA ĐÌNH poster pdf file

This entry was posted in Thông Báo, Tin Tức. Bookmark the permalink.