Đã Làm Người – Sống Sao Cho Lòng Không Thẹn – Biết Mình…

ĐÃ LÀM NGƯỜI

làm người lục căn trọn vẹn
Hãy siêng tu không thẹn một đời
Nhìn xem có biết bao người
Dẫu rằng khuyết tật sáng ngời nết tu

Hồn tỉnh ngộ nhờ câu kinh sách
Nhớ vô thường biết cách siêng tu
Tổ Thầy đã giảng từ lâu
Tử sanh đến vội tránh đâu bây giờ

Thoáng chớp mắt giấc mơ ngày cũ
Nhìn lại thân… có đủ lỗi đầy
Nên chi sám hối từng ngày
Để không vấp nữa từ rày về sau

Trăm năm ngắn trôi mau vô hạn
Để rồi qua… khổ nạn cố tu
Tụng kinh, niệm Phật công phu
Từng ngày cố gắng không lâu .. sẽ thành

Đã làm người lục căn trọn vẹn
Quyết một lòng xin nguyện thiết tha
Tu thân khẩu ý chính ta
Xong đem hồi hướng Ta Bà chúng sanh

Minh Nghiêm

_____________________________

Sống sao cho lòng không thẹn…

Còn trong luân hồi, kiếp người… Khó
Nguyện một lòng, trọn nghĩa tình thâm
Mặc bao chìm nổi thăng trầm
Một lần tạo nghiệp, ăn năn muộn rồi

Hoàn cảnh nào… gắng tìm cơ hội
Gần gũi bạn lành học điều hay
Áo bẩn dơ… giặt sạch ngay
Có trí tuệ thắt mở nạn tai nhanh lắm

Sẽ không thẹn với lòng… đừng Nắm
Biết buông ra đúng lúc đúng thời
Thắt, mở tự ta… đấy thôi
Sáng suốt thấy được đáp lời… nhân quả!

Đã học Phật… Vô thường, Vô ngã
Nợ trả, vay… mỗi lần tái sinh
Thay đổi số mệnh… tự mình
Đừng trách ai… qua sách kinh nghiên cứu

Sống không thẹn với lòng… Tự Nhủ
Có khả năng nhận thức… Làm Người
Tu sửa bản thân không lười
Hành thiện mỗi lúc vui tươi mãn nguyện

Ái, thủ, hữu cắt được..
…. Vòng thập nhị nhân duyên,

Huệ Hương

_____________________________

Biết Mình…

Mỗi ngày tu ta, cần nên biết.
Mình đang sống ở, cõi nào đây ?!
Trần gian lắm cõi sống đọa đày.
Cấp nước sạch cả làng reo vui

Vì thiếu ăn, trẻ thơ lủi thủi.
Người già chân đất, gánh nặng vai.
Còn có kẻ lánh khổ hàng ngày.
Đạn bom nguy hiểm, dày chiến tranh.

Mình đang sống cõi, ít tranh dành.
Trí túc, biết đủ, đời không lo.
Sống bao năm nữa, sẻ ra tro ?!
Ngày tu dưởng trời cho bao ngày ?!

Sống Sao Cho Lòng Không Thẹn Đây ?!
Mặt mạnh nửa Lục Căn Tròn Vẹn.
Giúp ta tu học để hơn lên.
Tận dụng thời gian sống hàng ngày.
Sống hướng thượng bây giờ xin hứa.
Nhân bây giờ, Quả đẹp đời sau.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Viên An
̃

_____________________________

Đã Làm Người…

Sống qua hơn nửa… đời người
Thân còn… khỏe mạnh, hãy tươi miệng cười
Miếng ăn, cái mặc dư… lười
Mà quên… quán hiểu được thời phúc sâu

Làm người sống tựa… bóng câu
Mỗi giây một mất, nào đâu… đứng hoài
Chần chờ đọ ngắn, so dài
Lần khân chớp mắt, thân này… hóa tro

Quán xem cuộc sống… đáng lo
Bao lần khẩu, ý… tự do làm càng
Hận, sân cũng vướng… rõ ràng
Vô minh nào rõ… nghiệp ràng phải mang

Chỉ vì, đời sống đa đoan
Dù là cố gắng, để… hoàn mỹ hơn
Học đường đã dạy… thành nhơn
Nhưng tâm tu dưỡng, vẫn lơn… bơn ngoài

Nhủ lòng. đừng để… phí hoài
Sống sao không thẹn… mệt nhoài, ăn năn
Đường tu, dẫu biết… khó khăn
Bền tâm vững chí, sóng bằng… vượt qua

Biết mình duyên hợp… sinh ra
Luân hồi muôn kiếp, may mà… tư lương
Thiện căn… gặp Phật, Pháp đưởng
Gần Thầy, bạn giúp… tựa nương tu hành

Biết mình nhiều lúc… chòng chành
Hễ… lơi tâm vượn, chuyền cành… nhãng xao
Tu thân, cương kỷ… sắc sao
Giữ câu chánh niệm, nương vào… khuyến tu

Làm người sống biết mấy thu…

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.