Tưởng Niệm Đức Phật Đản Sanh Lần Thứ 2646

Nam Mô Thị Hiện Đản Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính lạy Đức Đạo Sư của Trời Người và Cha Lành của Bốn Loài

Hằng năm đến trung tuần tháng tư, tâm tư chúng con dâng lên niềm hạnh phúc bất tận vô biên. Như trẻ thơ gặp mẹ hiền dâng tặng bầu sữa thơm ngon ngọt dịu. Niềm hạnh phúc ấy chúng con không biết làm sao diển tả qua ngôn ngữ hạn chế của trần gian. Chúng con chỉ biết hạnh phúc vì được làm đệ tử của Ngài trong cõi trời người, hạnh phúc vì được làm con của Ngài trong ba cõi sáu nẻo tử sanh.

Kính lạy Đức Như Lai

Từ tận đáy sâu xa của tâm thức, con cảm nhận được lòng từ bi bao la bát ngát của Ngài. Vì Ngài đã đưa con ra khỏi địa ngục khổ đau vô gián. Ngài cho con thoát kiếp đói khát tận cùng của báo thân đầy lửa đỏ phừng phựng của ngạ quỷ. Ngài đã dắt con ra khỏi kiếp si mê nặng nề của loài bàng sanh. Ngài đã tận tuỵ dắt con đi từng bước khập khiểng trên lộ sanh tử luân hồi vô thỉ. Con luôn được Ngài bao bọc chở che nhiếp thọ con trong ánh hào quang từ bi và trí tuệ của Ngài. Để rồi con được duyên may diễm phúc dạo quanh trong rừng cây cổ thụ Phật Pháp vĩ đại, có vô vàn hương thơm ngào ngạt nhẹ nhàng lan toả, sắc màu rực rỡ lấp lánh và duyên tựa vào nhau, như lưới châu Đế Thích phủ giăng thiên giới. Ngài đã tuỳ duyên tuỳ thời tuỳ cơ mà gieo trồng, với những tàng cây cổ thụ rộng lớn che mát khắp cả tam thiên đại thiên thế giới. Mới nhìn vào tựa như một khu rừng tào tạp, không thứ lớp thẳng hàng. Nhưng nhìn kỷ rõ ràng, thì quả là sự kiến thiết bằng một trí tuệ nghệ thuật vượt lên trên tất cả trí tuệ nghệ thuật. Long lanh như tàng cây Hoa Nghiêm trùng trùng điệp điệp với hoa nhuỵ kết thành Bồ Tát Đốn Giáo. Kia là rừng cây A Hàm đủ loại, có những thân cây vừa tầm, nhưng cành lá xum xuê hoa trái Nhân Thiên, có những cây cao vút trơ trọi không cánh nhánh, nhưng từ nơi thân cây chớm nở những chùm hoa trắng với hương thơm thoát tục của Thanh Văn Duyên Giác, kết thảnh quả Nhất Thiết Trí Tạng Giáo. Đối diện là rừng cây Phương Đẳng tàng lá mênh mông lấp lánh như những vì sao, nhuỵ hoa cành lá đan xen lẫn nhau, khó mà phân biệt vì sự Bất Nhị, với những nụ hoa độc đặc hiển lộ của Bồ Tát Biệt Giáo. Ở giữa hai rừng cây A Hàm và Phương Đẳng là rừng cây Bát Nhã hoà nhập và nhịp nối những đoá hoa Tam Thừa cộng Thông, đồng toả ra một hương vị giải thoát Tát Bà Nhã Hải. Đặc biệt hai tàng cây cổ thụ cao vút rộng lớn, như là sự bảo bọc trùm khắp tất cả rừng cây vĩ đại bao la, lá được kết tinh chất phàm phu sáu loại, hoa toả ra hương thơm của Thánh Tam Thừa và quả là Nhất Thiết Chủng Trí trong suốt như lưu ly, không một một hạt trần vi tế li ti dính mắc.

Kính lạy Đức Như Lai

Con thiết nghĩ không hạnh phúc nào hơn, là được tận hưởng những hương hoa chân lý cao siêu vượt thoát, mà Ngài đã chứng thấy bằng tuệ giác vô thượng. Và niềm hạnh phúc ấy, chính Ngài đã ban tặng cho chúng sanh phàm phu ba cõi sáu đường, và hàng Thánh Tam Thừa làm ruộng phước tươi tốt mầu mỡ phì nhiêu, cho chúng sanh trần gian gieo trồng gặt phước trong kiếp sống luân hồi tử sanh.

Đúng là:
Hạnh Phúc thay! Đức Phật ra đời
Hạnh Phúc thay! Chánh Pháp cao minh
Kính lạy Đức Như Lai

Hôm nay trần thế Diêm Phù thêm một lần nữa, thiết lập đài cao tôn trí ảnh tượng Đản Sanh của Ngài, thành kính dâng lên phẩm vật cúng dường, tưởng niệm và tri ân Ngài, đã vì lòng từ rộng lớn thương cứu chúng sanh trầm luân khổ hải, mà Thị Hiện Đản Sanh cách đây 2646 năm tại vườn Lâm Tỳ Ni, thành Ca Tì La Vệ, phía bắc Ấn Độ, nay là nước Nepal. Ngày ấy năm xưa thật huy hoàng lộng lẫy trang nghiêm và linh thiêng mầu nhiệm tuyệt cùng. Chư Thiên các cõi Dục Sắc hiện đầy khắp hư không, cùng với chư thiên long bát bộ thần vương, hoà cùng nhạc trời ảo diệu, hương trời toả ngát, muôn chim cao quý tựu về reo hót líu lo, tạo ra những âm thanh huyền diệu, xưa nay chưa từng có.

Con xin phép được trích đoạn trong Kinh NHÂN QUẢ QUÁ KHỨ HIỆN TẠI (1) chính kim khẩu Ngài nói ra cho bốn chúng đệ tử lúc bấy giờ được nghe biết về thời điểm Ngài Thị Hiện Đản Sanh như sau: “Bồ tát ở trong thai sắp tròn mười tháng, thì đã đầy đủ các chi và tướng hảo, khiến các căn của người mẹ an tịnh, thích nơi yên tĩnh, không ưa ồn ào”.

Lúc bấy giờ, vua Bạch Tịnh nghĩ rằng: “Phu nhân mang thai, ngày tháng gần đủ mà sao không thấy có hiện tượng sắp sinh.” Khi vua đang nghĩ như thế, đúng lúc phu nhân sai người đến báo tin: “Phu nhân muốn ra vườn dạo chơi.” Vua nghe như thế, lòng rất vui mừng, liền ban lệnh cho nhân dân ngoài thành quét dọn vườn Lâm-tỳ-ni. Lại sai người trồng các loại hoa, quả quý báu, dòng suối, ao tắm đều trong sạch, lan can, thềm cấp đều dùng bảy báu để trang nghiêm. Lại có nhiều loài chim như: phỉ thúy, uyên ương, loan, phượng hoàng và các loài chim khác tập hợp về đây ca hót. Lại treo tràng phan, bảo cái, đốt hương, rải hoa, trỗi các kỹ nhạc giống như vườn Hoa Hỷ của trời Đế Thích. Vua lại ban lệnh những nơi phu nhân đi qua đều phải sạch sẽ, trang hoàng mọi thứ, đồng thời chuẩn bị 10 vạn cỗ xe bảy báu, mỗi xe đều chạm trổ tinh xảo. Lại ban lệnh bày bốn đội quân như: tượng binh, mã binh, xa binh và bộ binh. Lại chọn ra 84.000 thể nữ trong cung, dung mạo đoan chánh, không già không trẻ, tánh khí nhu hòa, thông minh hiểu biết, theo hầu phu nhân Ma-da. Lại chọn 84.000 đồng nữ, dung mạo đoan chánh, trên thân trang sức các chuỗi bảy báu, mang hương hoa đến vườn Lâm-tỳ-ni trước. Vua ban lệnh cho quần thần bá quan đều theo hộ giá phu nhân. Lúc phu nhân lên xe thì các vị đại thần và thể nữ thứ lớp đến vườn Lâm-tỳ-ni. Lúc ấy, tám bộ Trời, Rồng, cũng đều đi theo, khắp cả hư không.

Khi phu nhân vào trong vườn rồi, các căn đều an tịnh. Phu nhân mang thai vừa đủ mười tháng, đến ngày mùng tám tháng hai, lúc mặt trời vừa mọc, bà thấy trong vườn có một cây lớn tên là Vô-ưu, sắc hoa rực rỡ, mùi hương thơm ngát, cành lá bủa rất rộng rất đẹp, liền với tay phải muốn hái hoa kia. Ngay khi đó, Bồ tát từ hông phải bước ra. Lúc ấy, nơi gốc cây cũng hiện ra bảy hoa sen bảy báu, lớn như bánh xe. Bồ tát đứng trên hoa sen không cần người đỡ, tự đi bảy bước, đưa cánh tay phải lên, cất giọng như sư tử rống: “Trong tất cả trời người, ta là bậc tôn quý nhất; vô lượng sinh tử, hôm nay đã chấm dứt. Đời này ta sẽ làm lợi ích tất cả chúng sinh”. Vừa nói xong, bốn vị Thiên vương lấy lụa trời đỡ lấy Thái tử, đặt trên ghế báu, Thích-đề-hoàn-nhơn tay cầm bảo cái và Đại Phạm Thiên vương cầm phất trần đứng hầu hai bên, long vương Nan-đà, long vương Ưu-ba-nan-đà ở trên hư không phun một dòng nước ấm, một dòng mát trong sạch tắm cho Thái tử. Thân Thái tử màu vàng ròng, có 32 tướng, phóng ánh sáng rực rỡ chiếu khắp ba ngàn đại thiên thế giới. Tám bộ Trời, Rồng ở trên hư không trỗi các kỹ nhạc, ca tụng khen ngợi, đốt hương thơm, rải nhiều hoa báu, tuôn xuống như mưa các loại y trời và anh lạc rực rỡ, không thể tính kể.

Phu nhân Ma-da sau khi sinh Thái tử, nghỉ dưới tàng cây, thân thể an ổn vui vẻ, không còn các khổ não, lòng hoan hỷ vô cùng. Bỗng nhiên quanh bà xuất hiện bốn giếng nước trong sạch thơm ngát, đầy đủ tám tính chất. Lúc đó, phu nhân Ma-da và quyến thuộc tùy theo nhu cầu, tự do tắm gội. Lại có các vua Dạ-xoa vây quanh bảo vệ Thái tử và phu nhân. Ngay lúc ấy, người ở cõi Diêm-phù-đề cho đến cõi trời A-ca-nị-tra, tuy đã xa lìa sự hỷ lạc, nhưng đối với việc này cũng đều vui mừng khen ngợi: “Bậc Nhất thiết chủng trí nay đã xuất hiện ở thế gian, vô lượng chúng sinh đều được lợi ích. Mong sao Ngài chóng thành Chánh Giác, chuyển bánh xe pháp, độ khắp chúng sinh.” Chỉ riêng Ma vương trong lòng sầu não, không ngồi yên trên tòa của mình.”

Kính lạy Đức Thế Tôn Từ Phụ!

Con tuy sanh làm người cách Phật ra đời lâu xa, nghiệp chướng nặng nề, si mê vô minh ám chướng dày đặt, nhưng con đã có hạnh phước vô biên, được chiêm ngưỡng ngắm nhìn cánh rừng Phật Pháp vô cùng tận và bên trong chứa đựng những hạt ngọc quý từ bi vô giá, nhưng viên kim cương trí tuệ sáng ngời. Con tuy chưa được đầy đủ công đức trí tuệ, để uống vào chất vị cam lồ Phật Pháp dịu ngọt thanh lương, nhưng con đã được một chút ít phước đức nếm chút hương vị cam lồ. Để từ đó, con nhận ra rằng Con quá ư là hạnh phúc trong cuộc đời này nhiều, so với nhiều chúng hữu tình khác, vì được làm Con của Như Lai, được tập tểnh bước đi trên con đường mà Như Lai đã từng đi qua.

Kính lạy Đức Thế Tôn Từ Phụ!

Hôm nay con vận dụng tâm thành tha thiết, hoà cùng với muôn triệu tâm thức của người con Phật năm châu, thiết lập bảo đài cung nghinh kim thân Đản Sanh Từ Phụ, trang nghiêm lễ phẩm, thành kính cúng dường. Ca ngợi xưng tán năng lực từ bi trí tuệ của Như Lai. Con nguyện nương theo dấu vết bàn chân thiên luân của Như Lai, để đời đời kiếp kiếp con luôn được làm con của Ngài, được theo Ngài tu học chánh pháp liểu ngộ Đại Thừa. ngõ hầu báo đáp ân Phật trong muôn một.

Kính lạy Đức Thế Tôn Từ Phụ!

Con nguyện xin Ngài từ bi gia hộ chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề thường an lạc, thiên tai bệnh dịch chiến tranh tận tiêu trừ. Chư hữu tình đều khởi sanh thiện tâm, hành thiện pháp và thương yêu lẫn nhau, tôn trọng kính quý.
Đệ tử con chí thành đảnh lễ quy y Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

An Chí

___________________________________

Ghi chú: (1) NHÂN QUẢ QUÁ KHỨ HIỆN TẠI KINH
Hán dịch: Đời Tống, Tam Tạng Cầu-na-bạt-đà-la
Việt dịch: Nguyên Lộc – Nhất Nghiêm
Thích Nguyên Chơn hiệu đính

This entry was posted in Tùy Bút. Bookmark the permalink.