Tường Trình Lễ Phật Đản 2022 Chùa Quang Minh


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Kính bạch Chư Hòa Thượng Tọa, Đại Đức và Chư Tăng Ni,
Kính thưa Quý vị quan khách,
Kinh thưa toàn thể Đồng hương Phật tử,

Sáng nay thời tiết vô cùng lý tưởng Chùa Quang Minh tổ chức Đại Lễ Phật Đản lần thứ 2646, Phật lich 2566 vào 22/05/2022.

Gần 3000 Phật tử về chùa tham dự ngày Phật Đản Sanh.

Đúng 10:40 phút Ban Nghi Lễ đón tiếp gần 30 chư Tăng Nị từ Chánh Điện nhỏ và rước Tăng Đoàn đi qua tượng Quan Thế Âm đi dọc theo dòng sông vừa mới xây dựng cho 2 làn xe chạy đến Đai Hùng Bảo Điện.

– 3 hồi chuông trống Bát Nhã vang lên cùng 400 Phật tử đang cung nghinh chào đón trên Chánh Điện lớn.

– 2 MC Mỹ Phước, Mỹ Hiền chào đón các quan khách tham dự và bắt đầu cho màn múa dâng hoa đặc sắc của gia đình Phật tử.

Mờ đầu Thầy Trụ Trì Thượng Tọa Thích Phước Tấn chào đoán toàn thể chư Tăng Ni và quan khách cùng Phật tử tham dự và nhấn mạnh… các buổi lễ của Phật giáo, quan trọng nhất là lễ Phật Ðản, đều nhằm mục đích dẫn dắt con người đến với đạo, xoa dịu bớt những nỗi khổ đau của cuộc đời, sinh lão, bịnh tử.

Trong bài giảng pháp đầu tiên của Đức Phật tại vườn Lộc Uyển, Ngài đã nhắc đến Đạo đế – một trong bốn chân lý của Tứ Diệu đế. Theo đó, để chứng ngộ được Đạo đế, giải thoát khỏi kiếp luân hồi.

Thầy cảm ơn tất cả chư Tăng Ni, quý vị quan khách, đồng hương Phật tử và nhất là tất cả các ban ngành của chùa cùng gia đình Phật tử đã đóng góp công sức cho buổi lễ hôm nay.

Tiếp theo Hòa Thượng Thích Thiện Tâm nói về ý nghĩa của Đại lễ Phật Đản.

Mọi người trên thế gian đều có thể trở thành một vị Phật, một bậc sáng suốt giác ngộ, không phân biệt nam nữ, xuất xứ, đẳng cấp, trẻ già, thời đại, đã có gia đình hay chưa, nếu người đó biết tu tập theo đúng chính pháp, theo đúng bản đồ tu học. Ðây là ưu điểm nổi bậc của đạo Phật, và Đức Phật được tôn vinh tại Liên Hiệp Quốc là biểu tượng ý nghĩa nhất cho hòa bình trong thế kỹ nầy.

Ðức Phật không phải là vị thần linh hay thượng đế tưởng tượng chuyên ban phước ra ơn hay giáng họa trừng phạt. Trái lại, những người sống đúng theo tinh thần những lời dạy của đức Phật, dù tại gia hay xuất gia, dù có thờ lạy đức Phật hay không, cũng đều được an lạc và hạnh phúc hiện thời, giác ngộ và giải thoát mai sau.

Các buổi lễ của Phật giáo, quan trọng nhất là lễ Phật Ðản, đều nhằm mục đích dẫn dắt con người đến với đạo, xoa dịu bớt những nỗi khổ đau của cuộc đời. sinh lão bịnh tử, chứ không phải tu mù, ai bảo sao làm vậy, ai nói sao nghe vậy, hết sức mê tín dị đoan!


Tiếp theo là các Phát biểu của các vị khách quí của Chánh phủ cấp Tiểu bang và Council riêng các đại biểu cấp Liên bang không đến được do bàn giao chánh quyền sau bầu cử và họ có lời xin lỗi.

Những đại biểu hiện diện trong buổi lễ bao gồm:

– The Hon Natalie Hutchins Speaker of the day Minister for Crime Prevention, Corrections, Youth Justice and Victim Support
– The Hon Natalie Suleyman MP Speaker of the day Member for St. Albans
Dr Kieu Tien Dung, MLC Speaker of the day Member for South Eastern Metropolitan
Cr Cuc Lam Speaker of the day Stony Creek Ward Councillor City of Maribyrnong
Cr Samantha Byrne Attend Mayor- Rose Hill Ward Moonee Valley City Council
Cr Thuy Dang Attend Deputy Mayor- Grass Lands Ward Brimbank City Council
– Thanh-Kham Tran-Dang OAM Attend President Australian Vietnamese Women’s Association (Bà Trần Đăng Thanh Khâm OAM, Hội Trưởng, Hội Phụ Nữ Việt Úc) Ms Cam Nguyen, Attend 2021 VIC Senior Australian Of The Year Chief Executive Officer Australian Vietnamese Women’s Association (Bà Huỳnh Bích Cẩm, Người Cao Niên Xuất Sắc Nhất Của Tiểu Bang Victoria 2021, Tổng Giám Đốc, Hội Phụ Nữ Việt Úc) Colin T Campbell AFSM Attend Fire Rescue Victoria Multicultural Liaison Officer
– Mr Minh Tran Attend Building Surveyor


Trước khi bế mạc Thượng tọa trụ trì đẫn đầu cho chư Tăng Nị làm lễ tắm Phật và Lễ Sớt Bát truyền thống Phật Giáo trước tiền đình của Đại Hùng Bửu Điện.


Lúc 12:40 trưa Phái đoàn chư Tăng Nị trở lại Chánh Điện nhỏ làm Lễ cúng dường chay tăng, các quan khách dùng trưa tai nhà bếp tân tạo còn các Phật tử cùng trưa tại hội trường lớn, cùng tham gia thưởng thức Chương trình Văn nghệ do bạn Túy Hồng cùng gia đình phật tử Đại Bi Quan Âm, Chương trình Karaoke tổ chức tại Tượng Quan Thế Âm do Anh Nguyễn Quang rất sôi động và hấp dẫn.

Vào ngày Phật Đản, các Phật tử không sát sinh, mọi người đều ăn chay, lau dọn vệ sinh nhà cửa và trang trí bàn thờ Phật thật đẹp. Các Phật tử có thể đến chùa để phụ giúp làm công quả, nghe các bài thuyết giảng về cuộc sống, tự chiêm nghiệm về hành động của bản thân để làm cho tâm hồn được thanh tịnh. Hãy sống thiện đối trị các Pháp bất thiện, hãy sống thiểu dục, tri túc để đoạn trừ dục vọng. Đó là lời khuyên của Đức Phật. Hãy tìm đến nguồn vui cao cả và bất tận của một nếp sống đạo đức như vậy.


Nhân Mùa Phật đản năm nay chúng ta cùng cầu nguyện cho nước Úc nói riêng và toàn thể thế giới nói chung được an lạc thái bình trước đại dịch Covid-19 và chiến tranh tại Ukraina.

Xin cầu chúc cho quí chư Tăng Nị được Pháp thể khinh an, Huệ đăng thường chiếu tứ đại điều hòa là ngọn hại đăng dìu dắt cho chúng con giác ngộ tu học cùng toàn thể quan khách và Phật tự thân tâm thường an lạc, hạnh phúc sức khỏe dồi dào, và vạn sự kiết tường.

Nam Mô Hoan Hỉ Tạng Bồ Tát…

Bác sĩ Phạm Phúc Nhân

______________________________

Namo Buddha Shakyamuni Buddha,

Dear Most Venerable Monks and Monks,
Dear distinguished guests. Dear all fellow Buddhists,

This morning, the weather is extremely ideal. Quang Minh temple held the 2646th Buddha’s Birthday, 2566 Buddha’s Birthday on May 22, 2022. Nearly 3,000 Buddhists returned to the temple to attend Buddha’s birthday. Exactly 10.40 minutes, the ceremonial board welcomed nearly 30 monks and nuns from the small main hall and carried the Sangha through the statue of Quan The Am, going along the 2 land newly built road of river to Dai Hung Bao Dien. Three noble drum bells rang and 400 Buddhists were welcoming in the main hall. 2 MC My Phuoc My Hien welcomed the guests and started a special flower offering dance of the Buddhist youth family.

Firstly The Venerable Abbot Venerable Thich Phuoc Tan greeted all monks, nuns and guests and Buddhists attending and emphasized… Buddhist ceremonies, most importantly Buddha’s Birthday, are aimed at the purpose of leading people to religion, alleviating the sufferings of life. birth, old age, death, In the Buddha’s first sermon at the Deer Park, he mentioned the Truth of the Way – one of the four truths of the Four Noble Truths. Accordingly, in order to realize the Truth of the Way, to be liberated from the cycle of reincarnation He thanked all monks, nuns,, distinguished guests, fellow Buddhists and especially all departments of the temple and Buddhist youth families for their contributions to today’s ceremony.

Next Most Venerable Thich Thien Tam talked about the meaning of Buddha’s Birthday Everyone in the world can become a Buddha, a wise and enlightened being, regardless of gender, origin, caste, young or old, age, married or not, if that person knows practice in accordance with the correct Dharma, according to the correct study map. This is the outstanding advantage of Buddhism: and the Buddha is honored at the United Nations as the most meaningful symbol of peace in this century. The Buddha is not a god or an imaginary god who specializes in blessing or punishing. On the contrary, those who live in accordance with the spirit of the Buddha’s teachings, whether at home or ordained, whether worshiping the Buddha or not, will have peace and happiness in the present, enlightenment and liberation in the future. Buddhist ceremonies, most importantly Buddha’s Birthday, aim to lead people to the Way, to ease the sufferings of life. Birth, old age, sickness and death, not blind cultivators, who told you to do this, who said how to listen to it, extremely superstitious!

This was followed by Statements from distinguished guests of the state government and the private Council. Federal delegates were unable to attend due to the post-election handover and they apologized for their absence . Delegates present at the ceremony include: The Hon Natalie Hutchins Speaker of the day Minister for Crime Prevention, Corrections, Youth Justice and Victim Support The Hon Natalie Suleyman MP Speaker of the day Member for St. Albans Dr Kieu Tien Dung, MLC Speaker of the day Member for South Eastern Metropolitan Cr Cuc Lam Speaker of the day Stony Creek Ward Councillor City of Maribyrnong Cr Samantha Byrne Attend Mayor- Rose Hill Ward Moonee Valley City Council Cr Thuy Dang Attend Deputy Mayor- Grass Lands Ward Brimbank City Council Ms Thanh-Kham Tran-Dang OAM Attend President Australian Vietnamese Women’s Association
Ms. Cam Nguyen, Attend 2021 VIC Senior Australian Of The Year Chief Executive Officer Australian Vietnamese Women’s Association Colin T Campbell AFSM Attend Fire Rescue Victoria Multicultural Liaison Officer Colin T Campbell AFSM Attend Fire Rescue Victoria Multicultural Liaison Officer Mr Minh Tran Attend Building Surveyor.

Before the closing ceremony, the abbot led the monks and nuns to perform the Buddha bathing ceremony and the Buddhist traditional Sot Bat ceremony in front of the front of Da Hung Buu Dien.

At 12.40pm, the delegation of monks and nuns returned to the small main hall to make offerings to the monks, the guests had lunch in the newly renovated kitchen, and the Buddhists had lunch together in the large hall to enjoy the program. Performing arts by friend Tuy Hong and family of Buddhists Dai Bi Quan Am, Karaoke program held at Quan The Am Statue by Mr. Nguyen Quang is very exciting and attractive. On Buddha’s birthday, Buddhists do not kill any animal , everyone is vegetarian, clean the house and decorate the Buddha’s altar beautifully. Buddhists can go to the temple to help do meritorious deeds,, listen to lectures on life, reflect on their own actions to purify their souls. , let’s live a simple life, full of contentment to eliminate lust. That is the advice of the Buddha, looking to the sublime and inexhaustible source of joy in such a virtuous life.

On the occasion of this year’s Vesak season, let’s pray for Australia in particular and the whole world in general to be peaceful and peaceful in the face of the Covid-19 pandemic and the war in Ukraine. we pray that the monks and nuns have peace of mind, the wisdom lamp often shines with the four great harmony, it is the great light to guide us to enlightenment, we wish all guests, and fellow Buddhists have peaceful and happy. good health, and all auspicious things.

Namo Rejoices Bodhisattva.

Dr. Pham Phuc Nhan

This entry was posted in Giáo Hội, Sinh Hoạt, Tin Tức. Bookmark the permalink.