Cách Thức Tụng Kinh Trì Chú Niệm Phật Của Phật Tử Tại Gia

Thuyết giảng: Thầy Thích Phước Tiến (2014)

http://www.niemphat.vn/2014/04/cach-thuc-tung-kinh-tri-chu-niem-phat-cua-phat-tu-tai-gia/

This entry was posted in Phim Ảnh, Video. Bookmark the permalink.