Chỉ Là Vậy !

Xem 218 trang Thiền Đạo qua PDF
Lời kết “ CHỈ LÀ VẬY “ đánh động trái tim
Thì ra …đến một lúc ta không phải kiếm tìm
Sự thật hiển nhiên bình thường … là vậy….

Như đại hồng chung thỉnh khuya, tối … đấy
Trả mỗi người về lại với chính mình
Đặc trưng thể chất tình cảm, tâm linh
Cách sống thiền lành mạnh … đệ tử Phật!

Cái đang là này… vi diệu khoảnh khắc
Chẳng có gì khác … không đến từ đâu
Dù động lại luôn tịnh … rất sâu mầu
Nó luôn ở đây, không cách gì thoát nó được !

Dòng thời gian chỉ là theo quy ước
Thiền là sự giải thoát khỏi thời gian
An trụ trong hiện tại …. cũng dễ dàng
Tai với âm thanh, mắt đáp ứng ánh sáng

Tâm tìm Phật nơi khác … sự ngớ ngẩn(1)
Chân lý Phật giáo quá tự hiển bày
Biết Thực Tại không là gì … có mấy ai?
Không phải … sẽ lần đầu tiên thành Phật. (2)

Huệ Hương

_______________________________

(1) thơ Ikkyu trích trong Thiền Đạo:
“Tâm tìm Phật nơi khác
Là sự ngớ ngẩn
hay giữa sự ngớ ngẩn”
(2) Bankei trong Tâm Bất Sinh
“ Các ông căn bản là Phật, không phải các ông sẽ lần đầu tiên thành Phật “

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.