Gửi Cho Em

Gửi cho em vài câu nho nhỏ
Rất dễ thương Tịnh Độ quen tu
Phật từ lâu
Chắp tay sen búp từng câu niệm hoài

Dẫu rằng biết một vài ví dụ
Tuy khó tỏ nhưng ngụ ý sâu
Nếu tâm có Phật từ lâu
Thời thân khẩu đó từng câu niệm thành

Như ly nước trống dành sẵn chứa
Rót đá chanh hay sữa OK
Phật trong tâm sáng mọi bề
Thân và khẩu đó đi về búp sen

Em Niệm Phật đã quen từng bước
Sẽ hiền lành ao ước Niết Bàn
Và lòng mở rộng thênh thang
Cùng thân khẩu đó bình an tháng ngày

Gửi cho em không hay đừng chấp
Anh vụng về có vấp đó đây
Nếu như muốn rõ thật hay
Những kinh Tịnh Độ ở ngay PC

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.