Nếu Lòng Ta

Nếu lòng ta mà luôn có Phật
Thấy nhu hòa và tất cả yên
Vì rằng vạn sự là duyên
Biết mà không chấp cho nên an bình

Nếu lòng ta thật tình tu tập
Sẽ khiêm cung thu thập ý hay
Cùng lời chỉ dẫn hôm nay
Để rồi sửa đổi theo ngày tháng trôi

Nếu lòng ta sáu thời niệm Phật
Sẽ bình an ao thất bảo kia
Có tên từng đóa sen hoa
Dễ thương vô hạn thật là trời Tây

Nếu lòng ta giờ đây đã biết
Niệm Di Đà tha thiết hành chuyên
Tin sâu nguyện thiết là duyên
Ngay Ta Bà đó bình yên lâu dài

Nếu lòng ta luôn hay có Phật
Những gian nan nào thật xá chi
Giờ thì đã tỏ đường đi
Thiện lành tu tập mỗi khi duyên tròn

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.