Thiên Nhiên Kỳ Diệu

Tận hưởng tĩnh lặng không gian
Thiên nhiên thanh thoát bình an chan hoà
Nhận diện … mạch sống dưỡng ta
Nhiệm vụ thanh lọc thải ra khí lành
Mây trời, hoa nở … như tranh

Trần gian sánh với địa đàng từ lâu
Miên man gió thoảng trên đầu
Tâm người với cảnh …từ lâu bạn thiền
Chợt nhìn “kỳ diệu thiên nhiên”
Thì ra hạnh phúc có liền tại đây!!

…..
Chớ hỏi ta tỉnh hay say …..

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.