Trí Nhớ & Kinh Nghiệm & Thực Tại & Thiền.


(Biết quay về TỰ TRI THỰC TẠI trong hoàn cảnh của thân tâm gọi là Thiền.
TÂM KHÔNG là buông thư cho tâm rỗng lặng đến trong sáng tự nhiên)

Qui trình dịch lý muôn đời vẫn thế
Thái cực, lưỡng nghi, tứ tượng,
…… bát quái, vạn pháp sinh ra
Hết bỉ cực đến thái lai … chu biến hài hoà
Và…chân lý không phải do trí nhớ…
…. kinh nghiệm, mà luôn …. mới (1
Hạnh phúc… ý tưởng của mong cầu để đạt tới!!!

Ngờ đâu …
Khi thỏa mãn rồi, đau khổ phát sinh
Như nhị nguyên phân biệt hai mặt song hành
Thực ra đấy ….
Mình đã chặt vụn cuộc đời theo ý thích!!
<!-

Có thành kiến, kinh nghiệm…
…… từ trí nhớ lũy tích!
Phương diện khoa học kỹ thuật …ích lợi mà thôi
Về tâm trí …chỉ hại vì bám chặt Tôi, của tôi,
Lời chỉ dạy này … nghe mãi rồi sẽ Ngộ !!!

“Thiền không phải trạng thái chính do thái độ”
Đặt ra mục đích tĩnh lặng…còn mong cầu
Chỉ là thản nhiên … không động không sầu
Trong mọi hoàn cảnh, trạng thái trái nghịch !

Giữa mọi chốn nơi ồn ào … tìm được an bình nhất
Không truy tìm quá khứ, vọng hướng tương lai
Trí nhớ liên hệ thời gian… dấu sẹo khó phai
Có khi củ kỷ …khó đáp ứng trọn vẹn thực tại!!!!

Huỳnh Phương – Huệ Hương

____________________

(1) mời xem Krishnamurti trong clip này lại

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.