Trước Tượng Phật

Trước tượng Phật cúi đầu sám hối
Có thói quen nói lỗi người thân
Trong khi đã thật nhiều lần
Vướng bao nhiêu bận rõ ngoan cố hoài

Trong kinh sách thường hay chỉ rõ
Thật lòng tu xin nhớ bỏ qua
Hãy luôn suy xét gần xa
Lỗi người tuy vậy sẽ là lỗi ta

Chính trong tâm thật thà có đủ
Nên bây giờ tự nhủ lặng yên
Trên đời nếu có đủ duyên
Âm thầm cầu chúc người nên vẹn tròn

Nếu trong ta vốn còn thanh tịnh
Nhìn xa gần nhất định Lạc Bang
Tây Phương tức khắc an nhàn
Thanh thơi vô hạn chúng sanh nơi này

Trước tượng Phật từ nay sám hối
Gạn sạch lòng theo lối Tổ xưa
Nhìn quanh người cảnh mến ưa
Chuyển thay tâm đó mới vừa đường tu

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.