Sáng Thức Dậy

Sáng thức dậy cảm ơn tất cả
Từ gần xa một dạ chí tình
Cho con giấc ngủ yên bình
Thiên long bát bộ vô hình kế bên

Một nén hương thắp lên khói nhẹ
Tụng trang kinh theo lẽ ngàn xưa
Thấm vào tâm đó như mưa
Hoa an lạc nở không thưa tháng ngày

Bước ra vườn nhìn cây hoa nhỏ
Thủy tiên lên vượt khó mùa đông
Đồng tiền xanh thắm cõi lòng
Hoa cây đang dạy cậy trông chính mình

Vào trong nhà một bình trà ấm
Chữ lạc an thấm đậm thân tâm
Trời đông mà có mùa xuân
Nhớ ơn tất cả từ gần đến xa

Sáng thức dậy có hoa lòng nở
Chở mùa xuân muôn thuở về quanh
Chắp tay sen búp ước nhanh
Nguyện xin thế giới bình an muôn đời

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.