Hãy…

Hãy đứng dậy dẫu nhiều vấp ngã
Xem như là tất cả chưởng duyên
Huống chi tất cả hiện tiền
Để ta tu tập mà nên thật hiền

Hãy luôn nhớ đừng quên lời Tổ
Đã bảo khuyên một thuở mới tu
Giữ gìn tâm khéo dài lâu
Bát phong luôn tránh là câu nhớ hoài

Hãy tinh tấn mỗi ngày một chút
Tiếc thời gian từng phút kệ kinh
Để cho thấm đậm vào tâm
Thốt thành lời nói và thân nhẹ nhàng

Hãy sám hối ăn năn mỗi tối
Vì ta luôn lầm lỗi hay sai
Nhìn sâu , quán chiếu thấy ngay
Phận ta nhỏ bé thường hay sai lầm

Hãy theo chúng chung quanh thường niệm
Câu Di Đà hiển hiện trên môi
Với tay sen búp nụ cười
Cùng huynh và đệ một trời thảnh thơi

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.