Hãy Cười Vui

Hãy cười vui khi còn tất cả
Đôi mắt xinh Mẹ đã tặng trao
Vào đời từ buổi hôm nao
Thấy người khiếm thị xôn xao cơn buồn

Đôi tay này một lòng thương nhớ
Của Cha nghiêm vượt khó khăn hoài
Tặng con làm vốn sinh nhai
Biết bao chỉ dẫn từng ngày đang trôi

Với đôi chân còn đi và đứng
Đến muôn nơi chứng kiến nước non
Tạ ơn Cha Mẹ lòng son
Đi xa muôn dặm nhớ ơn suốt đời

Hãy cười vui từng lời Thầy Tổ
Đã hành theo chuyện khổ lìa xa
Nhất là pháp ấy lục hòa
Lại thêm tứ nhiếp cho ta an bình

Ghi nhớ ân trang kinh mãi tụng
Vượt qua đi bao những đắng cay
Mỗi ngày cố gắng từng ngày
Pháp thân huệ mạng đời đời tròn hơn

Nghĩa ân ấy mãi còn như biển
Như non cao hiển hiện còn hoài
Chắp tay sen búp buổi này
Nhớ ân Cha Mẹ, Tổ Thầy dài sâu

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.