Là Phật Tử – Sứ Mệnh Truyền Thừa – Tự Độ Là Độ Tha…

LÀ PHẬT TỬ

Là Phật Tử biết đời cõi mộng
Tỉnh giấc rồi xin chọn đường tu
Một lòng tinh tấn công phu
Hoặc thiền hay tịnh dài lâu hành trì

Là Phật Tử thường hay nhẫn nhịn
Vì biết rằng toan tính hơn thua
Dễ làm người ghét không ưa
Xa lìa tu tập mà thưa tu hành

Là Phật Tử luôn dành phần thiệt
Trả nghiệp xưa nên biết rõ mà
Cúi đầu khiêm hạ thật thà
Và tu bòn phước rồi là lòng an

Là Phật Tử tham sân buông bỏ
Dẫu biết rằng thật khó vô biên
Miễn sao cố gắng đừng quên
Hằng ngày sám hối để nên người hiền

Là Phật Tử nếu phiền ai đó
Dẫu vô tình nào có chớ quên
Để không xin lỗi người bên
Cho tình thân vỡ rồi thêm chuyện buồn

Là Phật Tử hết lòng tu tập
Nhưng biết sao đã vấp ngã hoài
Từng câu sám hối mỗi ngày
Cầu cho nghiệp mỏng đừng dày thêm lên

Mình Nghiêm

_____________________________

Sứ mệnh truyền thừa…

Là Phật tử :
Cần có sứ mệnh truyền thừa, làm tỏ rạng,
Giá trị nhân bản, đạo đức, Từ Bi
Dũng cảm, khai phóng những chướng ngại gì
Để thành tựu đức tin, phát huy trí tuệ !!!

Hãy tiên phong vun trồng và khích lệ
Người người thập thiện đạo cần phải thực hành
Mọi pháp môn luôn khuyến khích làm lành
Và cần nhất nên nghe pháp hiểu rõ ý nghĩa.

Là Phật tử …
Mặc áo giáp nhẫn nhục tránh mọi bắn tỉa
Những gì vướng mắc thấy được hãy … buông
Cuộc sống luôn hai mặt … thấu hiểu mới thương
Sẽ vun trồng lợi ích cho mình, thế hệ kế tiếp

Truyền bá rộng rãi …
Giáo Pháp Phật qua nguyên lý về Nghiệp
Đến và Đi trong muôn kiếp nhân sinh
Khác chi đâu, không một vật của mình
Chỉ kết quả tạo tác của nhân ác hay thiện !!

Đã quy y tam bảo xin đừng lơ là kinh điển
Hãy tập quen nghe Chánh pháp thường xuyên
Trí văn, trí tư, trí tu ngày một tinh chuyên
Mới thay đổi, chuyển hoá mọi chấp trước !

Là Phật Tử
Còn trong nhà thế tục nhưng kiên trì vững bước
Nguyện dấn thân phát triển mãi tâm linh
Cẩn trọng thân khẩu ý … sáng suốt anh minh
Vì bổn phận trách nhiệm … truyền thừa Phật Pháp!
Phải tìm được ….
chìa khoá mở cửa “ Giác ngộ, Giải thoát ” !!!

Huệ Hương

_____________________________

Tự Độ là Độ Tha…

Sống giữa bụi trần,m ấy mươi năm !!
Buồn, vui, khóc hận, thấm vào thân.
Trả món nợ đời, danh, cơm, áo.
Vẳng tiếng chuông ngân, nghe thật gần.

Chân bước đến chùa, cách khoảng sân !
Giờ tâm cảm nhận, Phật rất gần.
Phiền Não vơi dần, theo chuông dứt.
Một ngày trực ngộ, con quy y.

Từ nay con hứa, bớt sân si.
Làm lành, lánh dữ … chuyển nghiệp đi.
Lâu ngày Thân Giáo, con có chuyển.
Gia đình, thân hửu, cảm … bình yên.

Văn-Tư -Tu con học tính chuyên
Thay đổi được, Chấp trước, Nghịch duyên.
Là cư sĩ, gần chuyển gia đình trước.
Không gian gần, tự độ, độ tha.

Nhân thừa, trước : trên thuận, dưới hoà.
Chuyển hoá mình, là đang tự độ.
Tha nhân cảm được, là độ tha.
Hào Quang chư Phật … khắp mọi nhà.

Con nguyện kiếp này hướng Thích Ca.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Viên An

_____________________________

Là Phật Tử – Sứ Mệnh Truyền Thừa – Tự Độ Là Độ Tha…

Là con Phật, sống… vị tha
Làm lành lánh dữ, tránh xa… muộn phiền
Biết đời cõi mộng, vô biên
Há chi còn muốn… đảo điên, buộc mình

Là con Phật, hiểu… vô minh
Lúc nào tam độc, luôn rình… quanh ta
Nơi này… là cõi Ta-bà
Nghịch duyên thử thách, ai… là hiền nhân

Là con Phật, chớ… biện phân
Đúng sai Tâm rõ, nhọc thân… giải bày
Chỉ cần luôn sống… thẳng ngay
Mọi điều huyễn hoặc… gió bay, xem thường

Truyền thừa sứ mệnh, yêu thương
Đã là con Phật, rõ đương nhiên… rồi
Sáu loài, quyến thuộc… luân hồi
Cần chi đấu đá, nghiệp bồi… thêm cao

Truyền thừa sứ mệnh, được trao
Hướng theo Phật Pháp, dựa vào… Từ Bi
Lầm sai, ai tránh… mấy khi
Nhất tâm sám nguyện, sẽ đi… đúng đường

Truyền thừa sứ mệnh, hoằng dương
Trong thời mạc kiếp, nhiễu nhương… quanh mình
Con đường giác ngộ, tâm linh
Khóa chìa… giải thoát anh minh, cố tìm

Mấy mươi năm, đã… đắm chìm
Áo cơm danh lợi, buộc dìm… thân ta
Nửa đời hơn… mới nhận ra
Cuộc chơi… ảo mộng rồi là, thoảng qua

Bỏ ngai vàng, Đức Thích Ca
Để tìm giải thoát, Ta-bà… tử sinh
Trước là Tự Độ, chính mình
Sau Tha Nhân Độ, vô minh… tiêu dần

Tu thân nhắc nhở… chuyên cần
Cõi đời này… chỉ phù vân, kiếp người
Hận sân, chi… đổi tiếng cười
Não phiền, hạnh phúc do nơi… Tâm tìm

Độ Tha, Tự Độ… nhận chìm
Đã là Phật tử, do mình… ngộ ra
Truyền thừa… đuốc tuệ Thích Ca
Chọn đường sứ mệnh chính ta… phụng hành

Chúng sinh Phật sẽ… / không ??? thành

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.