Mỗi Ngày Trôi

Mỗi ngày trôi có hai bốn tiếng
Tại sao ta làm biếng không tu
Để thời gian đã qua mau
Tử sanh đến vội về đâu mai nà

Lời Thầy Tổ thường hay khuyên nhủ
Mỗi phút giây tích đủ tư lương
Di Đà Niệm Phật một lòng
Liên Trì sen búp Tây Phương sẽ về

Mỗi ngày trôi không hề lơ đễnh
Tinh tấn lên không chểnh mảng tu
Tứ ân đã thọ quá sâu
Há đâu quên lãng mặc dầu nắng mưa

Luôn học hỏi nào thưa từng chút
Tiếc từng giờ từng phút quang âm
Cũng luôn sám hối âm thầm
Vì bao vấp ngã lỗi lầm nhiều phen

Mỗi ngày trôi dần quen kinh kệ
Cho dù người xử tệ hay khinh
Thời ta biết rõ phận mình
Chỉ là bé nhỏ chúng sinh đó mà

Dẫu chỉ là tại gia tu tập
Nhưng một lòng thu thập lời hay
Để mà sửa đổi thẳng ngay
Từng li từng tí lời Thầy hằng khuyên

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.