Nếu Chỉ Còn Một Tuần…

Không ai có sẵn một cuộc đời đáng sống!
Thẳng tiến tự tin theo những giấc mơ
Chú tâm nhận thức… cơ hội bất ngờ
Đánh thức sáng tạo, đừng cho chúng ngủ

Hãy tự rơi rụng tham lam giận dữ
Tưởng tượng rằng… nếu chỉ có một tuần
Phải rời xa thế giới chuyển động không ngừng
Thì bạn ơi …
… sẽ nhận ra cần thiện hạnh miên mật!

Tự giác, kinh nghiệm trở thành trợ lực!
Khả năng đương đầu hoàn cảnh lúc chơi vơi
Tinh tấn tập trung suốt cả cuộc đời
Chuẩn bị tư lương nương cậy sự tịnh hoá!

Cái chết đến… A lại Da chủng tử có cả
Vui vẻ chấp nhận thế gian chẳng thường hằng,
Đã vượt mọi thử thách… tình huống khó khăn
An trú thảnh thơi không còn quyến luyến.
Những thành tựu phù du… như cơn gió chuyển!!!

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.