Nghĩ Trên Đời – Dòng Cảm Xúc – Tất Cả Một Chữ Duyên…

NGHĨ TRÊN ĐỜI

Nghĩ trên đời biết bao phiền não
Qua một đêm hóa nhỏ vô cùng
Thế nên ta biết mà dừng
Chuyện chi cũng bỏ xin đừng âu lo

Đó sự thật dẫu cho giận dữ
Cả vô minh cũng cứ thế thôi
Bình an giấc ngủ êm trôi
Trước tiên kinh tụng mỗi khi đêm về

Phẩm Phổ Môn quyết thề siêng tụng
Yên lành về cùng chúng sinh quanh
Lời kinh hiển lộ Quan Âm
Mười hai nguyện rộng giúp an xa gần

Từ buổi đó lần lần quen thuộc
Pháp thực hay ao ước sẻ chia
Cho người chính thực cho ta
Và hiền hơn nữa giữa Ta Bà này

Nghĩ trên đời bao ngày còn lại
Chỉ mong sao tự tại hòa khoan
Như hoa đó gọi phong lan
Cuối đông hé nở đầu xuân đang về

Minh Nghiêm

______________________

Dòng Cảm Xúc…

Dù Đục Dù Trong.
Nước Sông Vẫn Chảy.
Muốn sống tự tại.
Ví mọi việc đời.
Như lục bình trôi.
Xuôi theo con nước.
Nước ròng ra biển.
Nước lớn trôi vào.
Hạnh phúc, khồ đau.
Do tâm vô thường !?
Lúc cảm vui sướng.
Lúc rất khổ đau.
Hiểu đạo không sao… !
Chúng luôn chuyển biến.
Niềm vui sẻ chuyển.
Vì ẩn khổ đau.
Thất vọng lo rầu.
Thế nào củng chuyển.
Cho nên mọi chuyện.
Không nên vui quá.
Cũng chớ buồn lâu
Chúng chuyển rất mau.
Sau mưa trời nắng.
Giờ có Phật pháp.
An ủi cuộc đời.
Như uống thuốc tiên
Giúp mau hết khổ.
Tam Bảo bến đổ.
Bóng mát cuộc đời.
Cõi tạm rong chơi.
Tâm niệm MaKeNo.
Buông xả, tâm an.

Viên An

______________________

Tất cả một chữ Duyên!!!

Phật đã gọi thế giới bằng nhiều con số
Mười tám giới, mười hai Xứ, sáu căn (1)
Năm Uẩn, kế đến Bốn pháp về Tâm (2)
Ba pháp thiện, bất thiện, vô ký… hai danh, sắc

“Một chữ “Duyên” tóm gọn… người người tâm đắc !!!
Chợt vỡ oà… cơ hội, bè bạn, thân sơ
Đến, đi khi duyên hết… thật bất ngờ
Tĩnh lặng dăm phút nhìn lại quá khứ…

Và cứ thế… suốt thời gian kiếp lữ!!!
Mọi việc chóng qua… giống tại sân ga
Mỗi trạm dừng… lên vội, bước nhanh ra
Nhường chỗ cho nhau… tiếp tục chuyển hoá !

Nghĩ như thế trên đời… giữ chi phiền não ?
Buồn, vui, thương, ghét do tham ái vô minh
Tuỳ theo tu tập… mới chuyển đổi cái nhìn
Khái niệm, ngôn từ… MACKENO chuyên chở (3)

Quý trọng từng giây phút… tâm linh rực rỡ
Không còn trói buộc vào lý thuyết suông…
Chánh niệm tỉnh thức… rộng mở tình thương
Vững chãi thảnh thơi… trong lòng Xuân miên viễn!!
Tâm hành xứ diệt… đều từ một chữ Duyên !!

Huệ Hương

_____________

(1) sáu căn = mắt, tai, mũi lưỡi, thân, ý
12 xứ = sáu căn gặp cảnh sắc, thanh, hương, vị. Xúc. Pháp tạo ra 12 xứ
18 Giới = 6 căn tiếp xúc 6 Trần sanh 6 thức là Nhãn thức, Nhĩ thức, Tỹ thức, Thiệt thức, Thân thức và Ý thức
(2) Ngũ uẩn : Sắc, thọ, tưởng, hành, thức
4 pháp về Tâm : Tâm, tâm sở, sắc, pháp
3 pháp về thiện : thiện, bất thiện, vô ký
2 pháp Danh, Sắc để chỉ Thân và Tâm
(3) Pháp môn MACKENO= mặc kệ nó

___________________

Nghĩ Trên Đời – Dòng Cảm Xúc – Tất Cả Một Chữ Duyên…

Nghĩ trên đời có bao ngày
Giận buồn, phiền não chi đây… nên dừng
Mang theo gánh nặng, xin… đừng
Thời gian còn lại dễ ngừng… bình yên

Nghĩ trên đời có đủ duyên
Sáu căn lành lặn, nên siêng… tu mình
Vững tâm, trước những… vô minh
Một lòng hướng Phật, an bình… nhủ ta

Đục trong mặc… việc xẫy ra
Sống sao tự tại, bỏ qua… khổ sầu
Lục bình… con nước trôi mau
Sướng vui phiền não, do đâu… chính mình

Chỉ dòng cảm xúc… thình lình
Bát phong chao động, rung rinh nước… bằng
Đã là… Phật tử thường hằng
Hiểu đây cõi tạm, nên chăng… bận lòng

Chữ duyên tất cả… buộc tròng
Hợp tan, con nước theo dòng… trôi đi
Nghĩ trên đời… đã mấy khi
Sóng yên, biển lặng chẳng di… đổi dời

Chữ duyên kiếp lữ… dạo chơi
Luôn mang cảm xúc, đầy vơi… bất thường
Thân sơ sinh… tử, đau thương
Kẻ còn, người mất, vấn vương… khôn đành

Nghĩ trên đời, khó… viên thành
Cố cho cảm xúc… lắng nhanh bồi hồi
Thả theo dòng sẽ… cuốn thôi
Chữ duyên tất cả, nghiệp rồi… cũng qua

Tánh Không… muôn sự hiểu ra
Do Tâm chấp trước vỡ oà… Tuệ Tri
Buộc ràng, vướng bận mà… chi
Vô thường tay trắng, ra đi… giữ gì ???

Gắng chuyên… chánh niệm hành trì

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.