Thử Nghĩ Đi

Thử nghĩ đi nếu không khổ não
Hạnh phúc kia nào có trong tâm
Cũng như có Thánh có phàm
Trong Ta Bà đó âm thầm độ sanh

Hãy nhìn sâu chung quanh tất cả
Này chiếc xe công đã giúp ta
Đi đây đi đó gần xa
Bề ngoài thật đẹp trong là nhớt nhao

Như thân ta biết bao vẻ đẹp
Nhưng bên trong thật khiếp làm sao
Có nào mà núng hay nao
Vì rằng dơ sạch tùy theo góc nhìn

Nhớ mãi tụng Tâm Kinh ngày đó
Đến bây giờ mới tỏ tường hơn
Sạch dơ , uế tịnh trong lòng
Nếu không cố chấp tức hồn bình an

Thử nghĩ đi ngày vàng đang đến
Đang sanh thời là bến tử ngay
Nên chi tu tập lời Thầy
Quang âm qua mất rõ hay muộn màng

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.