Trái Tim Ơi

Trái tim ơi xin đừng chật hẹp
Khi chung quanh bao kiếp não phiền
Dẫu không giúp được bạc tiền
Cất lời an ủi đến liền một khi

Trái tim ơi chuyện chi cũng bỏ
Có gì đâu khi tỏ vô thường
Thời bao hoạn nạn tai ương
Cũng trôi qua vội mười phương Phật về

Trái tim ơi nguyện thề tu tập
Bỏ lỗi nhau không chấp tu hành
Luôn luôn đối xử chân thành
Lục hòa tứ nhiếp rõ ràng quanh năm

Trái tim ơi thật lành hiền hậu
Với chung quanh … tiếng dữ lìa xa
Dẫu rằng người hiểu lầm ta
Cũng không biện bạch để mà thiệt hơn

Trái tim ơi hết lòng cố gắng
Dù cho người trách mắng nọ kia
Chỉ là trả nghiệp duyên xưa
Không lời than oán mới là người tu

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.