Vị Đắng Của Hư Danh

Ý thức được …
không để lại đời những hệ lụy !
Dù… âm thanh tuyệt vọng, tiếng đau thương
Những rộn ràng bởi dục vọng điên cuồng
Sống làm sao… bình an, tinh thần trách nhiệm

Chớ bắt chước kẻ cao ngạo… bản lãnh nguy hiểm
Học 7 TỘI người đời… không biết mình Sai (1)
Tránh đồng hành… hạng xoay quanh tiền tài
Và danh vọng, địa vị… hư danh huyễn ảo.

Mang nhiều vị đắng hơn vị ngọt của Đạo
Hãy bắt đầu tu tập, an tĩnh nội tâm
Thiện ác phát xuất… hành vi bản thân
Cần cẩn thận dè dặt trong đối nhân xử thế !

Ai phải, ai trái… cái nhìn tinh tế
Khi còn tồn tại… ý nghĩ ghét thương
Tính cách đối phương khó thể đo lường
Đặt mình vào chỗ đứng người khác… quan sát!!!!!

Ngu dại nhất…
… mang gánh nặng não phiền to tát :
Vận mệnh có tương đương với nghiệp chăng?
Mặc cảm, khó chịu, buồn lo, lại băn khoăn
Bạn ơi ….
chuyển hoá được khi có tâm nhân ái !!
Trí tuệ sáng suốt… vị đắng hư danh khó tồn tại!

Huệ Hương

_____________

Mahatma Gandhi đã chỉ ra 7 tội của người đời
1-Làm Chánh trị mà vô nguyên tắc
2-Có của cải mà không nhờ lao động
3-Hưởng lạc thú mà không có lương tâm
4– Có trí thức mà không có nhân cách
5– Làm thương mại mà vô đạo đức
6– làm khoa học mà không nhân văn
7– Có thờ cúng mà không chịu dâng hiến

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.