Chương Trình Giảng Dạy Phật Pháp Của Chùa Viên Giác (SRE)​

​Mục đích bao quát của các lớp học Phật pháp do chùa Viên Giác tổ chức là cho các học sinh có cơ hội học cách tư duy, quán chiếu, thấu rõ, hành động và sáng tạo để có thể trưởng dưỡng chánh niệm và tâm từ trong mỗi người. Các em cũng sẽ học tập nhằm đạt được sự bình an nội tâm thông qua các kỹ năng thiền tập.

Các lớp học tập trung vào đời sống và những lời giáo huấn của Đức Phật và giáo pháp này có thể ứng dụng trong mọi tình huống hiện hữu trong cuộc sống hằng ngày. Điều này sẽ giúp các em trưởng dưỡng tâm an lạc để sống khỏe trong một xã hội lành mạnh.

Nếu quý vị có bất cứ khiếu nại nào liên quan đến chương trình giảng dạy Phật Pháp tại trường các em đang học, chúng tôi mong được lắng nghe quý vị. Chúng tôi luôn tuân thủ quy trình giải quyết khiếu nại rõ ràng và quý vị có thể tiếp cận và tải xuống mẫu đơn khiếu nại đã được duyệt trên trang này.

Để tìm hiểu thêm về chương trình giảng dạy Phật pháp của chúng tôi, xin vui lòng liên lạc qua email : chuaviengiac@hotmail.com

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY PHẬT PHÁP

Nội dung chính của chương trình thì tương tự qua nhiều cấp độ: các em học về cuộc đời của Đức Phật, các Niềm tin trong đạo Phật và cộng đồng Phật giáo; những lời Phật dạy cùng với một số câu chuyện kể về Giáo Pháp của Đức Phật. Tuy nhiên, các điểm nhấn trong mỗi đơn vị sẽ trừu tượng hơn hoặc khác biệt hơn trong mỗi giai đoạn tùy theo lứa tuổi của các em trong mỗi lớp. Tất cả các đơn vị học tập, kết hợp sự quán chiếu về các giá trị Phật pháp như: (Bà La Mật Đa) của tâm từ,bồ đề tâm, tình yêu đồng đều với mọi chúng sinh, điều độ (Trung đạo), nhẫn nại, tinh tấn, trí tuệ hoàn hảo, chân thật thiền định và hành vi đúng theo chánh pháp (trì giới).

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY ĐƯỢC LIỆT KÊ:

Nội dung chương trình học được sắp xếp thành ba cấp độ giáo dục của Sở Giáo dục và Đào tạo NSW phê duyệt:

Cấp độ 1: Mẫu giáo-Lớp 2
Cấp độ 2: Từ Lớp 3-Lớp 4
Cấp độ 3: Từ Lớp 5-Lớp 6

Chúng tôi cung cấp chi tiết giáo trình và những nguồn tham khảo cho các giáo viên của chúng tôi qua 4 kỳ học trong năm học.

Click vào các hình ảnh bên dưới để xem các phác thảo mẫu hàng tuần cho các Giai đoạn 1, 2 và 3 trong bốn điều khoản giảng dạy SRE.

Chúng tôi cũng mời bạn tham khảo​ những bài pháp ngắn tham khảo cho giáo viên của chúng tôi, trang này chia sẻ các phương thức như tụng kinh, phương pháp lễ lạy và các khái niệm chính khác trong việc giảng dạy của chúng tôi.

VGBA SRE Curriculum Overview
Download File
Dưới đây là​ 3 cấp độ chương trình giảng dạy của chúng tôi, bao gồm các giáo trình qua đường dẫn (link) sau đây:

Cấp độ 1 – Học Kỳ 1
Cấp độ 1 – Học Kỳ 2
Cấp độ 1 – Học Kỳ 3
Cấp độ 1 – Học Kỳ 4
Cấp độ 2 – Học Kỳ 1
Cấp độ 2 – Học Kỳ 2
Cấp độ 2 – Học Kỳ 3
Cấp độ 2 – Học Kỳ 4
Cấp độ 3 – Học Kỳ 1
Cấp độ 3 – Học Kỳ 2
Cấp độ 3 – Học Kỳ 3
Cấp độ ​3 – Học Kỳ 4

Xin nhấn vào hình để xem cở lớn hơn


BECOMING AN SRE TEACHER

We are committed to creating a safe and friendly environment in which children and young people can grow and develop. As representatives of our faith, our SRE teachers are caring and compassionate towards students, set appropriate boundaries and only use approved curriculum and age-appropriate resources for SRE lessons.

POLICY AND PROCESSES

​All SRE teachers are required to complete a Teacher Authorisation Process and sign a Teacher Declaration Form before teaching our program in schools.

SRE teachers must participate in initial Child Safety training and update this annually. We are mandatory reporters of suspected risk of significant harm and must understand and follow procedures relating to this.

VGBA SRE Teacher Authorisation Process
Download File

VGBA SRE Teacher Declaration Form
Download File

VGBA Child Safe Policy & Code of Conduct
Download File

TEACHER TRAINING

​VGBA offers 1-2 day training programs and ongoing support for our SRE teachers to ensure full understanding and compliance with current standards, policies and procedures. The documents here outline Learning Outcomes for our SRE teachers in training, and some of the supporting materials we use.

VGBA SRE Teacher Training Fundamentals
Download File

Additional support materials for SRE teachers:

Teacher Manual (updated version coming soon!)

Using interactive whiteboards and projectors

​Social media policy and using audio-visual material

Source: chuaviengiac.org.au

This entry was posted in Giáo Dục, Đời Sống. Bookmark the permalink.