Khi Thức Dậy

Khi thức dậy câu đầu tiên xin nói
Cảm ơn đời và trời đất chung quanh
Đã giúp nhau có giấc ngủ say nồng
Trong nệm ấm chăn êm thật bình an

Khi thức dậy tạ hư không rộng rãi
Đã giúp nhau từng hơi thở tròn đầy
Và bắt đầu một ngày trôi hạnh phúc
Lòng cảm tạ xin học theo muôn đời

Khi thức dậy từng lời kinh tụng niệm
Câu vô thường huyền nhiệm Tổ đã trao
Một chớp mắt tháng ngày thành dĩ vãng
Tình tấn lên cho kịp chữ tử sanh

Khi thức dậy quán thấy thân vô ngã
Tiếng tăm kia danh vọng hóa bọt bèo
Thân tứ đại chỉ toàn là duyên hợp
Lòng bình an không tranh chấp hơn thua

Khi thức dậy một ngày tròn đang tới
Cảm ơn đời và trời đất bao la
Trang kinh tụng sợi khói bay nho nhỏ
Phật về quanh như lời chúc bình an

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.