Trên Con Phố

Trên con phố nhiều xe qua lại
Trong tâm ta cũng vậy mà thôi
Mỗi ngày là quá trời ơi
Thị phi bao chuyện xoay vần trong tâm

Ngẫm cho kỹ rõ ràng là thực
Một ngày trôi chuyện bực quanh mình
Dẫu rằng không nói ngồi im
Trong tâm dậy sóng thật tình nghĩ sao

Trên con phố xôn xao xe cộ
Muốn an toàn phải khéo nhường nhau
Theo đèn traffic đủ màu
Luật lưu thông đó làu làu khó quên

Còn trong ta khi quen chánh niệm
Cũng như đèn là chuyện phải tu
Thị phi cho dẫu lu bù
Ta như con phố hòa nhu đó mà

Trên con phố xe qua là biết
Như tâm ta không tiếc đúng sai
Luôn luôn gìn giữ cho hay
Không theo xe cộ … có ngay an bình

Chuyện tu hành thình lình hóa dễ
Khi trong tâm bất kể trong ngoài
Kỹ càng chánh niệm muôn đời
Hóa ra tâm đó rạng ngời phố kia

Từ buổi đó phố là tâm đó
Traffic màu xe cộ phải tuân
Trong ta chánh niệm vẹn toàn
Ngày trôi rất nhẹ lạc an môi cười

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.