Tứ Ân

Đã thọ ân phải lo đền đáp
Đó chính là lời Pháp Phật trao
Ân Cha Mẹ đó thật cao
Tạo hình hài đó .. chăm lo đáp đền

Ân Tam Bảo nào quên huệ mạng
Chỉ pháp thân mạnh dạn bước tu
Mỗi ngày một chút dài lâu
Tạo nên lành nghiệp từng câu muôn đời

Ân tổ quốc từng thời ghi khắc
Dù về đâu cũng nhắc nhở lòng
Giúp ta yên ổn lớn khôn
Đại dương cách trở có mòn chút nao

Ân chúng sanh biết bao tình nghĩa
Đã giúp nuôi vất vả từng ngày
Hữu , vô tình cả hôm nay
Một lòng ghi nhớ không sai ly hào

Tứ ân đó làm sao đền trả
Nên quyết tâm tha thiết siêng tu
Làm người Phật tử hòa nhu
Đó là nguyện ước thiên thu không dời

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.