Vào Cửa Phật

Vào cửa Phật trau dồi nhân cách
Học từ bi không trách oán ai
Những gì gặt hái hôm nay
Là do nhân cũ gieo ngày khi xưa

Vào cửa Phật sớm trưa hỷ xả
Luôn nhớ rằng vô ngã để tu
Tâm Kinh vốn dĩ thuộc làu
Giai không tất cả có đâu là mình

Vào cửa Phật lời kinh Pháp Cú
Ý của mình làm chủ nghiệp thôi
Nếu như bất thiện không rời
Để rồi hái quả đời đời khổ đau

Vào cửa Phật pháp mầu luôn nhớ
Chữ lục hòa là cớ tạo duyên
Để người , ta sẽ bình yên
Đi xa cách mấy không quên thâm tình

Vào cửa Phật nhớ in lời dạy
Của Tổ Thầy từng buổi chỉ khuyên
Thực hành từng bước cố lên
Làm người con Phật vững bền đường tu

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.