Buông & Thanh Thản

Nay đã thấy càng vướng nhiều quan hệ
Những buộc ràng trách nhiệm gắn chặt thêm
Không còn tự do thưởng thức tĩnh lặng êm đềm
Nên nội tâm đã bắt đầu mệt mỏi

Bình tĩnh lại quyết tìm cơ hội mới.
Mọi vui buồn trong đời sống hàng ngày:
Chỉ là những trải nghiệm lựa chọn đúng, sai
Mà cuộc đời dạy ta … thấy ra huyền nhiệm

Chỉ có buông… mới thoát mọi phù phiếm
Chỉ có cân bằng mọi suy nghĩ chủ quan
Giúp cho lòng trong sáng, vui, bình an
Để khi gặp sự cố thuận nghịch… chán nản
Làm sao vẫn giữ được sự thanh thản !

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.