Chúng Ta

Chúng ta chỉ có ba ngày đúng
Ngày xưa năm cũ … cũng trôi qua.
Ngày mai đã rõ còn xa
Ừ thôi … hiện tại để ta tu hành

Gieo nhân thiện sẽ thành quả tốt
Khéo lục hòa mà bớt thị phi
Chăn tâm từng phút từng giây
Không cho vọng niệm cả bầy kéo lôi

Ngay lúc ấy từng lời sám hối
Chỉ riêng ta biết lỗi của mình
Người quanh đâu thấy tâm tình
Tha tâm thông đó … phải tìm cổ nhân

Mỗi ngày trôi bước gần cõi tử
Nghĩ suy sao cư xử cho tròn
Chuyện gì ta cũng hết lòng
Bây giờ gặp đó … mai còn hay không

Chúng ta đó còn trông mấy thoáng
Gặp nhau đây như nắng mùa đông
Cùng nhau nỗ lực cậy trông
Từ bi hỷ xả không buồn mà vui

Mình Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.