Chuyện Thị Phi

Chuyện thị phi mênh mông như biển
Để ý chi lưu luyến cho phiền
Ngẫm xem cũng chỉ là duyên
Thuận hay nghịch cũng phải quên tu hành

Đường vào đạo có thành hay bại
Chủ tâm mình không ngại hay e
Trước sau xin vẹn lời thề
Chớ cho vọng niệm muôn bề kéo lôi

Tai và mắt từng hồi gìn giữ
Khéo cậy mình cư xử cho lành
Không hề một chút tranh giành
Thua mà có ích bình an với người

Đừng luận cãi từng lời sai trái
Ý thiện lành gặt hái hòa nhu
Nguyện xin như ánh trăng thu
Hiền và từ ái là câu sửa mình

Chuyện thị phi chí tình quên hết
Lòng reo vui là nết tập dần
Để rồi chia sẻ chung quanh
Với câu hồi hướng chúng sanh an lành

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.