Cội Xưa – Đoạn Hồng Trần – Nguồn Suối Tình Thương

Cội xưa
(Phỏng tác theo nhạc phẩm Chín Tháng Mười Ngày của MAI QUỐC HUY)

Sắc thắm rồi tàn mây tụ để tan
Tham sân mê lầm ngã chấp mạn nghi
Tham sắc tài không tin tín giải
Ẩm thực thùy chìm đắm buông lung
Trong đêm dài tù ngục khó ra.

Sống kiếp không nhà bể hận người ơi
Nhanh lên quay về tìm lại cội xưa
Nơi yên bình an vui pháp lành
Nơi đạo mầu diệu đế thâm sâu.
Tha thiết hành lòng nguyện chuyên tu.
Cội xưa, cội chân không đây khởi nguồn muôn pháp
Không sanh diệt cùng chẳng thiếu chẳng thừa hò hò ơi hò
Vườn tâm, vườn nở hoa tươi một vườn nở hoa
Sáng sen hồng, đạo tràng đồng âm.
Sóng gió qua rồi không nặng niềm riêng
Như chim tung trời mở rộng yêu thương
Như ánh đạo ngày mới độ đời
Chánh đạo truyền tứ chúng hân hoan
Suốt muôn đời đại đạo thuận duyên.

Trí Lạc

____________________________

ĐOẠN HỒNG TRẦN
(Phỏng tác theo nhạc phẩm Gánh Mẹ của Quách Beem)

Hôm nay phát nguyện đoạn trần
Gởi buồn mộ giữ gởi sầu gió bay
Hôm nay thấy nhẹ từ đây
Nhủ lòng mạnh mẽ quyết thay đổi đời.
Thầy thương cạo tóc trần rơi
Trao cho tín niệm những lời dạy khuyên
Từ rày con gắng tịnh thiền
Dồi trau Phật pháp để truyền mai sau.
Chỉ vui tiếng kệ lời kinh
Đạm sơ cuộc sống đậm tình núi sông.
Bao la ấp ủ tiếng lòng
Đuốc thiêng soi đường diễm hồng thế gian
Đôi khi… sóng phủ lơi cương
Rơi vào địa ngục bốn phương lao tù
Phật Đà chiếu sáng âm u
Định tâm phá dục ngục tù thoát ra.
Độ sanh chí cả hạnh lành
Như Lai chánh pháp liên sanh đoạn trần
Ta bà hồi đáo ứng thân
Duyên tùy tâm tướng giữa trần khai âm
Âm ba thánh đạo nhiệm mầu
Khổ không còn vướng dứt sầu tiêu dao.

Trí Lạc

____________________________

NGUỒN SUỐI TÌNH THƯƠNG
(Phỏng tác theo nhạc phẩm Gánh Hàng Rong của Lê Quốc Dũng)

Bên kia nhánh sông, có vạn người đang sống lầm than
Cưu mang nỗi đau, biết bao giờ được bữa cơm ngon
Thiên tai bão lụt trôi, nhà hư trắng đôi tay mỏi mòn
Long đong theo thời gian, tủi phận nghèo buồn kiếp mù khơi.
Người ơi nhớ chăng, pháp bi từ rộng rãi tình thương
Lòng đau xót xa, chung giống loài đồng tánh chơn như
Yêu thương trao vòng tay, dụng tâm giúp sớt chia ngặt nghèo
Mang cho nhau niềm tin, nguyện linh ứng tiêu tan khổ nạn.
Hiến dâng đức từ bi, cho suối tình thương vào đời
Bớt vơi nỗi niềm đau, vui sống cùng nhau
Hiến dâng đức từ bi, ôi suối tình thương tuyệt vời
Đóa hoa nở từ tim là đóa hoa chân chính tình thương.

Trí Lạc

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.