Con Cúi Lạy

Mỗi buổi tối con quỳ trước Phật
Sám hối ngay những tật xấu hư
Mà con đã vấp có dư
Đối nhân xử thế luôn tư lợi mình

Con cúi lạy … xin trình bày rõ
Luôn miệng này nói có thành không
Để sao thỏa mãn trong lòng
Cho người khốn khó rồi mong cợt cười

Con cúi lạy … từng lời bày tỏ
Ganh tỵ người khi họ hơn con
Thốt câu ác khẩu mà mong ..
Sao cho người đó thật buồn con vui

Con cúi lạy … khinh khi coi rẻ
Kẻ nghèo hèn trăm vẻ khó khăn
Bây giờ thành thật ăn năn
Quả kia sẽ gặt, khi nhân gây bồi

Con cúi lạy … thị phi từng buổi
Từ đầu ngày đến tối không ngơi
Mong sao có được nụ cười
Chao ôi … tội lỗi cả đời phải mang

Con cúi lạy … những lần kiêu mạn
Hiểu ít thôi, nói vạn nói trăm
Quên lời Thầy Tổ dạy răn
Phải luôn khiêm hạ chí thành đệ huynh

Mỗi buổi tối thật tình sám hối
Xin lìa xa tội lỗi đã vương
Cúi mong Phật Tổ xót thương
Cho con sẽ khá và hơn lên dần

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.