Mỗi…

Mỗi giọt nước tuy là quá nhỏ
Từng giây trôi sẽ có đầy bình
Đường tu dẫu khó thật tình
Nhưng hoài gắng sức và tinh tấn … thành

Mỗi viên đá góp nhanh … hòn núi
Nếu chúng ta cố ý siêng năng
Hết ngày tròn tháng nguyên năm
Tâm khai trí mở cũng dần thành công

Mỗi bước chân tuy không lớn lắm
Mục tiêu xa mà ráng … tới thôi
Miễn rằng đừng có buông trôi
Lục hòa , tứ nhiếp người ơi vẹn toàn

Mỗi viên gạch góp dần nên vách
Có lỗi lầm người trách rất vui
Vì rằng sẽ sửa cấp kỳ
Tùng ngày hoàn thiện … nụ cười tạ ơn

Mỗi bông lúa trên đồng ruộng đất
Đã góp phần từng khắc reo vui
Như lên chùa đó mỗi khi
Sáng bừng tâm thiện còn chi sánh bằng

Mỗi chữ nhỏ tạo thành kinh sách
Phật Tử mà không trách cứ ai
Khấn thầm xin Đấng Như Lai
Giúp người sẽ biết điều hay tu hành

Mỗi nhánh hoa ở quanh chùa đó
Thêm nét xinh khi có người bên
Tạo nên một chút nhân duyên
Hân hoan đến viếng bình yên tu hành

Mình Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.