Ngày Xưa – Giá Trị Của Quá Khứ – Chuyển Nghiệp Hiện Đời

NGÀY XƯA

Ngày xưa đó hiếp người quá đỗi
Nên bây giờ sám hối ăn năn
Dẫu rằng muôn chuyện khó khăn
Một lòng nhận lãnh không than nửa lời

Cố gắng tu cuộc đời còn lại
Nhẫn nhịn luôn không ái ngại gì
Cúi xin Đức Phật từ bi
Giúp con mãi nhớ đường đi thiện lành

Gieo chủng tử để dành mai hậu
Kiếp về sau bớt xấu hơn lên
Hằng luôn tinh tấn không quên
Với câu niệm Phật bông sen trổ hồng

Con nhớ ân xin tròn lời dạy
Của Tổ Thầy mà hãy gắng lên
Với huynh đệ ở một bên
Hằng luôn nhắc nhở đừng quên lỗi mình

Ngày xưa đó mãi xin sám hối
Nhớ luôn ngừng … soi mói chuyện người
Từ thân khẩu ý cùng lời
Cố luôn thanh tịnh sống đời như sen

Minh Nghiêm

_____________________________

GIÁ TRỊ CỦA QUÁ KHỨ…

Danh đến từ Đức hạnh, tài năng cống hiến
Được tôi luyện bời học hỏi để thăng hoa
Giá trị của quá khứ là vô hạn cho Ta (1)
Nhưng chính nó là dấu vết của Tự Ngã

Và xin nhớ:
Cuộc sống không bao giờ hoàn hảo cả
“Cánh cửa này đóng, sẽ có cánh cửa khác mở ra”
Sám hối … cẩn thận lại hành vi tư tưởng của ta
Luôn giả vờ vì nghe lời diễn giải Não Trái !

Vẫn nguyện cầu nhưng chấp nhận hiện tại
Ngừng phán xét ngừng kỳ vọng nơi ai
Vì nhị nguyên tốt, xấu chưa hẳn đúng hoài,
Sẽ hủy phá hạnh phúc và ngăn ta thông hiểu.!

Nếu đã biết …
nghiệp duyên tạo ta bạn, thù không thiếu !
Cái uyên ảo huyền nhiệm của cuộc đời …
Chỉ là thu thúc lục căn từng phút không rời
Cần có trí tuệ đến từ Tâm chân thật !

“ Pháp giới vẫn thường trụ như thế “… Lời Phật !
Có được kiếp này những người bạn chân tình
Kiên định và thực hành tự giác chính mình
Dành chút thời gian trở về quá khứ… trải nghiệm !
Người nào mình gặp trong đời
… nhìn lại đều giúp mình phát triển ưu điểm !

Huệ Hương

___________

(1) Ken Hensley từng phát biểu: “ The past has infinite value if one learns from it.” (Tạm dịch: Giá trị của quá khứ là vô hạn nếu bạn biết học hỏi từ đó).

_____________________________

 

Chuyển Nghiệp Hiện Đời

Cổ nhân dạy, nghiệp từ đời trước.
Coi quả hiện giờ, được hay không !?
Hiện tại tu sửa, để cầu mong.
Kiếp tái sanh, hanh thông đôi chút.!?

Trong thực tế, tu liền chuyển nghiệp.
Trong hiện đời, kết quả đổi liền.
Tướng Tự Tâm Sanh,thấy trước tiên.
TướngTùng Tâm Diệt, nhãn tiền thôi.

Tu thời gian, không để buông lơi.
Phải dừng quán chiếu, thời gian qua
Nghiệp Thân Khẩu Ý, hiện trong ta.
Phần nào giảm bớt, còn y nguyên !?

Tâm có chuyển, quả đẹp hiện tiền.
Nhìn cách sống, biết liền họa phúc.
Quả trổ liền khiến tâm thôi thúc.
Hẹn đời sau, họa phúc thưởng đền.

Sống lạc quan, tu tiến nhanh lên.
Giờ chuyển nghiệp. đời sau hưởng tiếp.
Tái sanh tội nhiều phải cộng thêm.
Phước dư đó, thưởng đền công minh.

Giảm nghiệp hiện tại, mình cần tu.

Viên An

_____________________________

Ngày Xưa – Giá Trị Của Quá Khứ – Chuyển Nghiệp Hiện Đời

Ngày xưa, chưa rõ… đường tu
Công danh cám dỗ, nên u minh… nhiều
Sai lầm vướng mắc… mọi điều
Quả mang nhận lãnh, liêu xiêu… cuộc đời

Ngày xưa, chưa rõ… Phật lời
Tham sân si dẫn… vốn lời, nghiệp đan
Trải qua muôn vạn… đa đoan
Nay xin sám hối, hoàn toàn… lỗi gây

Ngày xưa, chưa rõ… đường ngay
Nay nhờ Chánh Pháp, bạn Thầy nhắc… luôn
Kiếp người tay trắng,, về… suông
Chấp chi ác nghiệp, Nhẫn buông… thiện lành

Phật Đà qúa khứ… viên thành
Chứng minh giá trị… tu hành nên theo
Học bài… thật đắt, ngày vèo
Trăm năm chớp mắt, cố đeo… được gì?

Quán soi… quá khứ, hành vi
Hiểu chân giá trị, biết chi… phải làm
Luân hồi nghiệp qủa,,, chớ ham
Tránh xa Tam độc, ác tham ý… lòng

Biết là quá khứ, đã… xong
Nghiệm… chân giá trị, Sám mong quy hồi
Lục căn, từng phút… không rời
Tịnh thanh tẩy bớt… nghiệp đời, trước nay

Hiện thời chuyển nghiệp… dừng tay
Theo lời Phật dậy… tu ngay phút này
Sống trong thực tại… từng giây
Quán soi tâm khởi, chánh ngay… hoặc tà

Hiện đời chuyển nghiệp… Ta bả
Mới mong giải thoát… nghiệp đà gieo sâu
Tướng, Tâm nào khác… nhau đâu
Diệt sanh, tùng tự có đầu… có đuôi

Hiện đời chuyển nghiệp… gắng nuôi
Thiện lành chủng tử, đương… xuôi hướng về
Nghiệp Thân, Khẩu Ý nhiêu… khê
Giảm phần nào được, bớt bề… quả nhân

Đời này, chuyển nghiệp… nhanh chân
Trước vơi… phiền não, phân vân lỗi lầm
Sau là… an lạc tịnh tâm
Hiện đời tậu phước, tích ngầm… Phật duyên

Sống trong chánh niệm, nguyện… chuyên

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.