Nhân Ngày Vía Đức Phật Dược Sư (30/9 Âm Lịch)

(Cầu chúc cho những ai đang khổ đau trong bệnh tật tìm thấy sự nương tựa bên đức Phật Dược Sư)

Tâm không bịnh thì làm sao thân có bịnh ?
Các pháp vận hành theo quy luật thiên nhiên
Sẽ mất cân bằng khi rối loạn bởi não phiền
Bộ máy sinh học ngàn tỉ tế bào sẽ lỗi nhịp

Nhân ngày vía Phật Dược Sư … nhớ về Nghiệp
Đừng bao giờ than trách những mối oan khiên
Hãy tạo thêm nhiều lợi ích kiếm Phước làm duyên
Gắng gần gũi, thân cận ba ngôi Tam Bảo

Với phương pháp an bình nội tại, tịnh hoá
Trì chú Ngài …  như thánh dược ngấm bên trong (1)
Hệ thống miễn dịch … ưu việt khả năng
Sẽ giảm bớt buồn chán và tuyệt vọng

Màu xanh dương biểu trưng tâm linh sức mạnh
Tiêu trừ được mọi chướng ngại, vô minh
Khơi dậy tình yêu thương đến mọi hữu tình
Tích lũy vô lượng công đức
… khi tín tâm dâng hiến !
Bi Trí Dũng hợp nhất… ấy do hạnh nguyện !

Nam-mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. (3 lần)

Huệ Hương

___________________
(1) Nam mô Bạc già phạt đế, bệ sát xã, lũ lô thích lưu ly, bác lặc bà, hắc ra xà dã. Đát tha yết đa tha, a ra hắc đế. Tam miệu tam bột đà da, đát điệt tha.
Án bệ sát thệ, bệ sát thệ, bệ sát xã, tam một yết đế toá ha.

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.