Trước Tam Bảo

Trước Tam Bảo con xin sám hối
Trong một ngày bao lỗi xảy ra
Từ thân khẩu ý đâu xa
Cúi xin sám hối thật thà để tu

Đầu tiên đó từ lâu tam độc
Có lòng tham phút chốc lẫy lừng
Dẫu rằng Thầy Tổ khuyên đừng
Chớ nên trộm cắp hãy ngừng muốn ham

Lấy không đặng lửa sân mờ mắt
Buông những lời rắn mắc khó ưa
Để cho huynh đệ lìa xa
Làm sao tu đạo Thích Ca chỉ bày

Ngay lúc đó gió si hừng hực
Cháy trong tin sinh bực bội hoài
Vô minh phiền não đêm ngày
Quên câu Phật Pháp khiến dày nghiệp thêm

Kế tiếp đó tạo nên khẩu nghiệp
Ỷ ngữ kia cùng hiệp dối gian
Rồi thời lưỡng thiệt đôi đàng
Lại thêm ác khẩu không màng chuyện chi

Nhìn lại thân đường đi tăm tối
Sát đạo dâm nhiều lối vương mang
Chất say đắm nhiễm nhiều lần
Pháp thân huệ mạng nhiều tầng phủ che

Trước Tam Bảo con thề sửa bỏ
Từng ngày trôi dẫu khó .. siêng năng
Như là hương khói bay quanh
Lòng thành con gửi về nhanh Phật hiền

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.