Vô Thường Cũng Là Cơ Hội…

Em thường hỏi:
Làm sao để thực tập và hiểu biết
Khi Thân, Tâm, hoàn cảnh đều vô thường
Có phải chính nó là …
Dụng cụ để chuyển hoá, hàn gắn vết thương,
Và tạo ra mọi sự đều có cơ hội?

Dạ vâng, tạm góp lời …
bản chất cuộc sống tự nhiên do duyên khởi !
Dù thăng trầm, vinh nhục hay lắm phong sương
Đừng” Trong vô thường lại muốn đạt Sự THƯỜNG”
Chớ tự làm khổ mình bằng điên đảo tưởng!

Trải nghiệm thuận, nghịch từ cuộc sống ảnh hưởng
Duyên khởi trùng trùng khó thể tính đo
Tất cả việc gì xảy ra đều có lý do
Nằm trong giáo lý Phật Đà “ TAM PHÁP ẤN “ (1)

Cần thay đổi thái độ tư duy về Mệnh, Vận
Nhẫn nại, lắng nghe, quan sát mọi khổ đau
Khách quan nhân quả nghiệp báo luôn theo nhau
Hiểu biết, thực tập vô thường … Trí tuệ tỏa sáng

Đón chào bình minh … ánh hồng rực nắng
Vài áng mây sau đó che phủ thật nhanh
Đừng lạ gì … vòng xoáy cuộc đời mãi quẩn quanh
Thành, Trụ, Hoại, Diệt, định luật vũ trụ !

Huệ Hương

_______________________

(1)

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.