Khóa Tu Xuất Gia Ngắn Hạn Mùa Hè Năm 2022-2023

TỔ ĐÌNH PHƯỚC HUỆ
Thông báo
KHÓA TU XUẤT GIA NGẮN HẠN MÙA HÈ NĂM 2022-2023

Trong Xuất Gia Công Đức Kinh dạy:“Người tu hạnh xuất thế một ngày một đêm bằng người tại gia tu hành một năm”. Thực vậy, người tu hạnh xuất thế là người gieo trồng nhân vô lậu, thoát khỏi nẻo sanh tử luân hồi.
Chính vì thế, Tổ đình Phước Huệ hằng năm đều có tổ chức khóa tu học đoản kỳ xuất gia, chư Phật tử tham gia các khóa tu học đều có tiến bộ và đi đến xuất gia tu học giải thoát. Nhờ thế mà Phật pháp được lưu thông, có người nối lửa tiếp đèn, truyền trì đạo mạch.

Khóa tu học năm nay với thời gian và chi tiết như sau:

– Thời gian: từ thứ Bảy 31/12/2022 đến thứ sáu 13/01/2023

– Ngày khai giảng: 9 giờ sáng thứ Bảy 31/12/22

– Địa điểm: Tổ đình Phước Huệ -365 Victoria Street, Wetherill Park, NSW 2164

– Điều kiện nhập khóa:

 Nam, nữ Phật tử đã quy y Tam Bảo, thọ Ngũ Giới, tinh thần minh mẫn, sức khỏe bình thường.
 Khóa sinh chính thức cạo tóc, thọ giới (cả hai giới nam, nữ)
 Khóa sinh dự thính học hạnh xuất gia, thọ giới nhưng không cạo tóc, (nam, nữ).

Y phục: Áo vạt khách và áo tràng là y phục chánh trong khóa tu.

Khóa phí: Hoàn toàn miễn phí.
Các vật dụng do Phật tử Tổ đình Phước Huệ cúng dường.

Ghi danh: Xin nhận đơn từ Chùa hoặc qua các Website Phước Huệ, Quang Minh, Hương Đạo và gởi về email
phuocvien1@hotmail.com trước ngày 18/12/22.
Mọi chi tiết xin liên lạc Tổ đình Phước Huệ.
Điện thoại: (02) 9725-2324 hoặc (02) 9725-5385.

Chúng tôi chân thành kêu gọi quí vị tham dự vào khóa tu học vô cùng hữu ích
này.

Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát.

Trân trọng,

Sydney 03 tháng 11 năm 2022
Phó Trụ Trì
Tk.Thích Phước Viên

Down Load
* – Thông Báo
* – Đơn Xin Gia Nhập

This entry was posted in Thông Báo, Tin Tức. Bookmark the permalink.