Mỗi Buổi Mai

Mỗi buổi mai mặt trời tỏ rạng
Thầm chúc lành đến bạn bè quen
Và người bên cạnh kể bên
Luôn bình an đó ở trên đường đời

Mỗi buổi sáng từng lời khấn nguyện
Sống thật hiền từng chuyện nhỏ to
Dẫu rằng biết đó là mơ
Nhưng luôn cố gắng cỏ lơ bao giờ

Mỗi buổi sáng bàn thờ có Phật
Xin cúi đầu thành thật siêng năng
Một lòng khấn nguyện lên đàng
Hoằng dương chánh pháp đạo vàng Thích Ca

Mỗi buổi sáng hoa nhà hé nở
Trong lòng vui hớn hở lắng nghe
Từng lời cống hiến đã về
Nét xinh hương thắm lời thề dễ thương

Mỗi buổi sáng ra đường đi dạo
Hàng cây reo ngọn gió trong lành
Tiếng chim hót nhẹ bình an
Mấy trời trắng nõn thênh thang chân đồi

Mỗi buổi mai mặt trời tỏ rạng
Chúc gần xa bè bạn chung quanh
Hiền như chiếc lá trên cành
Khẽ chào thăm hỏi bộ hành khắp nơi

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.