Mưa Đêm!

Mưa đêm lạnh cuộn người trong chăn mộng
Vai đời nghiêng bao quá khứ quay về
Thời gian ơi..chợt bẫy hoãi tỉnh cơn mê
Vết thương cũ … hãy bay đi theo sương gió.

Làm sao tránh … kiếp nhân sinh là KHỔ?
Không ai có thể là kẻ sáng tạo, thiên tài
Tất cả chỉ là sự lập lại … mãi hoài
Rất mơ hồ, thâm sâu và tinh tế

Mọi sự mọi vật … chỉ là như thế!
Đừng mong nắm bắt chúng, hãy vượt qua
Còn THÍCH, GHÉT còn luân hồi Ta bà
Sớm kết thúc đời tha phương, lữ khách muôn kiếp.

Mưa đêm lạnh … trước mắt nhìn thấy nghiệp
Làm sao đoán bao nhiêu nhân trước đã gieo
Bao dự tính vứt đi … quyết không theo
Thoải mái chăng … ngày mai không biết nữa
Con đường nào hoàn hảo … chờ thuốc chữa !,

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.