Xin…

Xin hãy chọn chân thành để sống
Không dối gian hay cống ngạo cao
Dẫu người bàn tán không nao
Chăn tâm từng khắc có chao bao giờ

Xin khiêm tốn là nhờ Thầy dạy
Dặn từng lời chớ cậy là hơn
Biển khơi cần học mênh mông
Cúi đầu học mãi cũng không vẹn tròn

Xin nhỏ nhẹ thật lòng từ ái
Hãy giúp người khi thấy khó khăn
Chẳng hề một chút băn khoăn
Dẫu tay bé nhỏ cũng vâng lời Thầy

Xin sám hối từng giây khởi niệm
Ý hung hăng ác hiện trong lòng
Dù rằng không được vẹn tròn
Cúi xin Phật Tổ cho con vẹn nguyền

Xin tất cả nghịch duyên có đến
Vẫn một lòng không xuyến không xao
Vì rằng nhân quả hôm nao
Mà con đã tạo bây giờ trổ thôi

Xin cố gắng nửa đời còn lại
Quyết một lòng không ngại núi cao
Bước dần cũng tới có sao
Làm người Phật Tử chớ nao núng gì ??…

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.